Kvartalsregnskab for Handelsbanken Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi fortsætter vores stabile forretningsmæssige udvikling. Der har i første kvartal været en god tilgang af nye kunder. Aktivitetsniveauet er generelt højt, forretningsvolumener stiger, udlån til private steg med 13 procent og indtægterne øgede mere end omkostningerne. Vi oplever desuden en stor efterspørgsel på formue og private banking området. 

Vores positive udvikling er drevet af tilfredse og loyale kunder, der værdsætter vores decentrale måde at drive bank og som anbefaler os til andre. Uanset markedsforhold forsøger vi hele tiden at forbedre tilgængeligheden og kundeoplevelsen.

Hovedpunkter for Q1 2015 i forhold til Q1 2014

  • Fortsat god forretningsmæssig udvikling og stor kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
  • De samlede indtægter steg med 5 procent til 449 millioner kroner (426)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 7 procent til 229 (215)
  • Resultatet faldt med 2 procent til 224 millioner kroner (228)
  • Omkostninger steg med 4 procent til -220 millioner kroner (-211)
  • Det samlede udlån steg med 6 procent til 62,9 milliarder kroner (59,4)

Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf eller på Handelsbankens hjemmeside.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 25 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags: