Kvartalsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi fortsætter en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling og har en god tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder.

Den positive udvikling aflejrer sig imidlertid ikke på bundlinjen i 1. kvartal. Det skyldes primært, at vores indtægtsudvikling er påvirket af fortsat pres på rentenetto. Udlånsmarginalerne ses fortsat faldende i 1. kvartal som følge af intens konkurrence, og at en stigende andel af vores samlede udlån er sikkerhedsstillet med lav risiko. Samtidig steg vores omkostninger relateret til regulatoriske krav, og vi øgede investeringerne i digitale løsninger og automatiseringer.

Der er et højt aktivitetsniveau i banken. Vores provisionsnetto steg med 4 procent, og vi oplever god efterspørgsel på samtlige forretningsområder.

På erhvervsområdet har vi en god tilgang af nye kunder, der benytter sig af vores brede produktudbud og internationale set-up. Låneefterspørgslen hos vores erhvervskunder er lav i øjeblikket, mens erhvervsindlånet steg med 16 procent.

På privatområdet fortsætter vi den gode udvikling med stabil tilgang af nye kunder og udlån til privatkunder steg med 6 procent. Vi oplever stor efterspørgsel på vores rådgivning på bolig og formueområdet, og vi har en rigtig god tilgang af nye private banking kunder.

Hovedpunkter 1. kvartal 2018 i forhold til 1. kvartal 2017

  • Fortsat god tilgang af nye kunder på både erhvervs- og privatmarkedet
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 74,9 milliarder kroner (73,0)
  • Højt aktivitetsniveau og provisionsnetto øger med 4%
  • Resultatet faldt med 16 procent til 194 millioner kroner (230)
  • De samlede indtægter faldt med 4 procent til 419 millioner kroner (435)
  • Omkostningsudvikling på 4 procent til 235 millioner kroner (225)

Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 700 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden. I Danmark arbejder ca. 650 medarbejdere i 55 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.