Regnskab fra Handelsbanken i Danmark

Report this content

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark
- Vi har fortsat et højt aktivitetsniveau, tilgang af nye kunder samt en god og stabil
fremgang i de samlede forretningsvolumener. Den stabile fremgang i bankens
forretningsvolumener er i høj grad drevet af tilfredse og loyale kunder, og EPSI’s nyligt
offentliggjorte, uvildige brancheundersøgelse blandt bankkunder viser, at vi fortsat ligger i
toppen og har en høj kundetilfredshed langt over branchegennemsnittet.
Mens vores underliggende forretning udvikler sig positivt, så er vores top- og bundlinje
negativt påvirket af et fortsat pres på rentenetto med faldende marginaler. Vores
kreditkvalitet er solid, og en stigende andel af vores samlede udlån er sikkerhedsstillet
med lav risiko.
Som et resultat af øget vækst på alle forretningsområder og et generelt højt
aktivitetsniveau opnår vi en fremgang på 5 procent på provisionsnetto.
På privatområdet oplever vi høj aktivitet især på boligfinansieringsområdet. Udlån til
privatkunder steg med 3 procent, mens indlån øgede med 12 procent. På
erhvervsområdet oplever vi ligeledes god aktivitet, og erhvervsudlånet steg med 3 procent.
Vi investerer fortsat i at skabe en endnu mere omkostningseffektiv bank, der med god
systemunderstøttelse og de rette kompetencer effektivt kan møde nye regulatoriske krav.
Samlet steg vores omkostninger med 4 procent, der også omfatter øgede omkostninger til
relevante kundevendte digitale løsninger, der i samspil med vores personlige rådgivning
også fremover skal skabe gode kundeoplevelser.
Hovedpunkter for jan-sep 2019 i forhold til jan-sep 2018

  • Stabil udvikling og god fremgang i de samlede forretningsvolumener
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 77,8 milliarder kroner (75,5)
  • Det samlede indlån steg med 3 procent til 35,3 milliarder kroner (34,2)
  • Provisionsnetto steg med 5% til 267 millioner kroner (254)
  • De samlede indtægter faldt med 4 procent til 1.209 millioner kroner (1.256)
  • Omkostninger steg med 4 procent til 723 millioner kroner (698)
  • Resultatet faldt med 13 procent til 526 millioner kroner (605)

Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:


Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Områdechef Jakob Weber på +45 4679 1219

Om Handelsbanken
Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk
storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens
hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er
banken repræsenteret i mange af verdens mest betydningsfulde økonomier. Vores
forretningsmodel er decentral og i Danmark arbejder ca. 650 medarbejdere i vores filialer samt i
Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags: