Happy Helper A/S offentliggør halvårsregnskab

Report this content

Happy Helper A/S - Selskabsmeddelelse nr 5 - 2019: Halvårsregnskab for perioden 01.09.2018 til 28.02.2019

Bestyrelsen i Happy Helper A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskab for perioden 01.09.2018 til 28.02.2019.


Hovedaktivitet

Happy Helper leverer en online-platform, hvor Helpers (dem der udfører rengøring) kan til- byde deres arbejdskraft i form af rengøring, som bookere (dem der efterspørger rengøring) derefter kan booke. Selskabets hovedaktivitet er således skabelse af en platformsøkonomi inden for rengøring.

Selskabets rengøringsplatform gør bookernes hverdag nemmere ved at tilbyde en nem, billig og sikker måde at booke rengøring på til konkurrencedygtige priser. Happy Helper verificerer alle Helpers for at sikre, at bookerne booker kvalificeret arbejdskraft til at udføre rengøring.


Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet rundede i halvåret over 100.000 rengøringer gennemført i selskabets levetid og gennemførte i halvåret mere end 38.200 rengøringer. Den gennemsnitlige vækst i antal rengøringer i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar) - udgør 75,5%.

Selskabet har fået udrullet online onboarding af Helpers, så en Helper ikke længere skal møde op fysisk for at blive Helper på platformen, hvilket har gjort selskabet i stand til at nå bredere ud i Danmark. Udgifterne til at få Helpers på platformen er samtidigt nedbragt betragteligt.

Dialogen med de forskellige interessenter i det danske samfund er blevet styrket, og blandt andet samarbejdet med Skattestyrelsen bidrager til at levere tryg, gennemsigtig og kon- kurrencedygtig service til brugerne.

Selskabet har i halvåret 2018/19 opnået en omsætningsbase på 19.403 t.kr. Det er en stig- ning på 84,3% i forhold til året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar), hvor omsætningsbasen var 10.527 t.kr. Ledelsen forventer fortsat vækst og fastholder derfor guidance på mellem 45-50 mio.kr. i omsætningsbasen for regnskabsåret 2018/19.

Selskabet investerer fortsat i vækst, hvorfor det samlede regnskab for halvåret viser et un- derskud før skat på 5.707 t.kr., hvilket er i tråd med det forventede, og selskabet fastholder dermed guidance for regnskabsåret 2018/19 med et underskud før skat på mellem 10-12 mio.kr.

Dækningsbidraget (Happy Helpers kommission) for halvåret endte på 2.657 t.kr., hvilket ligeledes er i tråd med guidance for regnskabsåret 2018/19 på mellem 5 og 6,5 mio.kr. Den gennemsnitlige vækst i dækningsbidraget i halvåret - sammenlignet med året før (halvåret 2017/18, afsluttet 28. februar) - udgør 121,5%.

Ledelsen anser den ovenstående udvikling som tilfredsstillende og i tråd med den over- ordnede strategi, som blev meldt ud i forbindelse med selskabets børsnotering på First North tilbage i april 2018, bl.a. med en plan om at cementere markedspositionen som den førende udbyder af privat rengøring i hele Danmark inden 2020.


Forventninger til regnskabsåret 2018/19

Forventninger til hele regnskabsåret fastholdes. Det vil sige:

Omsætningsbasen forventes at blive mellem 45-50 mio.kr., svarende til en vækst på over 90% sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.

Dækningsbidraget forventes at være i niveauet 5-6,5 mio.kr., svarende til en vækst på over 95% sammenlignet med det afsluttede regnskabsår.

Underskuddet før skat forventes at være i niveauet 10-12 mio.kr.

I forbindelse med regnskabet udtaler Dennis Forchhammer, CEO i Happy Helper A/S:

“I løbet af halvåret nåede vi en vigtig milepæl og kan bryste os af at have faciliteret mere end 100.000 rengøringer. Vi er godt i gang med at cementere vores markedslederposition i Danmark. Kort sagt, leverer vi som lovet.“


Næste regnskabsmeddelelse

15 oktober 2019 offentliggørs årsregnskab for regnskabsåret 2018/2019.


Se samlet regnskab for halvåret

Det samlede halvårsregnskabet er vedhæftet denne meddelelse.

Per Rystrøm

(Bestyrelsesformand)

Dennis Forchhammer

(CEO, Happy Helper A/S)


For mere information

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62


Selskabets adresse

Happy Helper A/S

Gl.Kongevej 1, 4

1610 København V

Tlf: (+45) 89 88 31 88


Certified Adviser

Tofte & Company

Christian IX´s Gade 7

1111 København K

Tlf: (+45) 71 96 10 30

Tags:

Abonner

Citater

I løbet af halvåret nåede vi en vigtig milepæl og kan bryste os af at have faciliteret mere end 100.000 rengøringer. Vi er godt i gang med at cementere vores markedslederposition i Danmark. Kort sagt, leverer vi som lovet.
Dennis Forchhammer, CEO