Happy Helper offentliggør årsrapport for 2020/21

Report this content

(For regnskabsåret 1. september 2020 til 31. august 2021)

Selskabsmeddelelse nr. 70 - 2021

Intern viden

Offentliggørelse af årsrapport 2020/21

Bestyrelsen i Happy Helper har dags dato godkendt den reviderede årsrapport for 2020/21.

Direktør Dennis Schade Forchhammer udtaler:

I starten af Covid-19 krisen blev vi ramt på efterspørgslen af rengøring, da der var en frygt hos vores bookers og helpers for at mødes. Denne frygt begyndte at bløde op i starten af 2021, og vi så efterspørgslen stige. Desværre blev vi i foråret ramt af, at vi ikke kunne tiltrække nok helpers. Det er første gang i selskabets levetid, at vores platform står over for den udfordring. Helpers sætter selv deres timepris på vores platform, og manglen på helpers har derfor resulteret i, at den gennemsnitlige timeprisen er steget mere end 20 procent i perioden marts til september 2021.

Til trods for ovennævnte har vi aldrig haft en bedre grundlæggende lønsomhed i Happy Helper, end det vi præsterede i regnskabsåret 2020/21. Vores LTV/CAC-ratio var i august måned 2021 på 11,73. Det vil sige, at for hver krone vi betaler for at få en ny booker ind, får vi 11,73 kr. retur i indtjening. For et år siden var LTV/CAC-ratio 8,49. Samtidig leverer vi et forbedret bruttoresultat på 3.454.704 kr. – en forbedring på små 89 procent sammenlignet med regnskabsåret 2019/20, hvor bruttoresultatet var 1.830.349 kr. EBITDA lander på -566.120 kr. – en forbedring på 77 procent sammenlignet med regnskabsåret 2019/20, hvor den var på -2.482.206 kr. 


Lige nu overskygger den store udfordring med at skaffe helpers dog den meget positive udvikling i LTV/CAC forholdet, bruttoresultatet og EBITDA. Manglen på helpers har medført en negativ vækst i de sidste fire måneder af regnskabsåret. Vi har derfor fuld fokus på at teste forskellige tiltag udelukkende rettet mod at få flere helpers ind på platformen, så vi kan møde den øgede efterspørgsel på rengøring.

Hovedtallene fra resultatopgørelsen:

Guidance for 2021/22 inklusiv Tyskland er:

Årsrapporten er vedhæftet denne meddelelse.

For mere information:

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62 / dennis@happyhelper.dk

Certified Adviser

Tofte & Company

Christian IX’s Gade 7, 1111 København K, Tlf: (+45) 71 96 10 30

For mere information:

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62 / dennis@happyhelper.dk

 

Certified Adviser:

Tofte & Company, Christian IX’s Gade 7, 1111 København K, Tlf: (+45) 71 96 10 30

Happy Helper er Danmarks fortrukne platform for privat rengøring. Platformen blev lanceret i 2015 med en vision om at skabe mere glæde og overskud i hverdagen for vores brugere.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia