• news.cision.com/
  • Happy Helper/
  • Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Happy Helper A/S, CVR nr. 36711515 Convening notice - Annual General Meeting 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 i Happy Helper A/S, CVR nr. 36711515 Convening notice - Annual General Meeting 2021

Report this content

Selskabsmeddelelse nr. 72 - 2021

Til aktionærerne i Happy Helper A/S

To the shareholders of Happy Helper A/S

Ordinær generalforsamling 2021

Annual General Meeting 2021

I henhold til vedtægternes punkt 4.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Happy Helper A/S ("Selskabet") til afholdelse

In accordance with Article 4.3 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Happy Helper A/S (the "Company") to be held on

mandag den 13. december 2021, kl. 13.00

Monday 13 December 2021 at 13.00 (CET)

på Selskabets adresse

at the Company's address

Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V, Danmark

Gammel Kongevej 1, 4th floor, DK-1610 Copenhagen V, Denmark

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

The Agenda for the Annual General Meeting will be as follows:

  1. Valg af dirigent

Appointment of Chairman of the Meeting

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year

  1. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Submission of the audited annual report for adoption

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report

  1. Valg af bestyrelse

Election of Board of Directors

  1. Valg af revisor

Election of auditor

  1. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Approval of the board members’ fee for the current accounting year

  1. Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders

Indkaldelsen med fuldstændig dagsorden og bilag er vedhæftet denne selskabsmeddelelse. The agenda and appendix are attached to this company announcement.

For mere information:

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62 / dennis@happyhelper.dk

Certified Adviser:

Tofte & Company, Christian IX’s Gade 7, 1111 København K, Tlf: (+45) 71 96 10 30

Happy Helper er Danmarks fortrukne platform for privat rengøring. Platformen blev lanceret i 2015 med en vision om at skabe mere glæde og overskud i hverdagen for vores brugere.