Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 9. december 2019 i Happy Helper A/S

Report this content

Happy Helper A/S - selskabsmeddelse nr. 20 - 2019

Til aktionærerne i Happy Helper A/S 

To the shareholders of Happy Helper A/S

Ordinær generalforsamling 2019

Annual General Meeting 2019

I henhold til vedtægternes punkt 4.3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Happy Helper A/S ("Selskabet") til afholdelse

In accordance with Article 4.3 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Happy Helper A/S (the "Company") to be held on

mandag den 9. december 2019, kl. 9.30

Monday 9 December 2019 at 9.30 (CET)

på Selskabets adresse

at the Company's address

Gammel Kongevej 1, 4. tv., 1610 København V, Danmark

Gammel Kongevej 1, 4th floor, DK-1610 Copenhagen V, Denmark

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

The Agenda for the Annual General Meeting will be as follows:

  1. a.Valg af dirigent

Appointment of Chairman of the Meeting

  1. a.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

The Board of Directors' report on the Company's activities in the past financial year

  1. a.Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Submission of the audited annual report for adoption

  1. a.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Decision on the allocation of profits or balancing of losses according to the adopted annual report

  1. a.Valg af bestyrelse

Election of Board of Directors

  1. a.Valg af revisor

Election of auditor

  1. a.Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Approval of the board members’ fee for the current accounting year

  1. a.Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere

Any proposals from the Board, the auditor or the shareholders

Indkaldelse med fuldstændig dagsorden og bilag er vedhæftet denne meddelelse.

 

For mere information
Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62 / dennis@happyhelper.dk

Selskabets adresse
Happy Helper A/S
Gl.Kongevej 1, 4
1610 København V
Tlf: (+45) 89 88 31 88

Certified Adviser
Tofte & Company
Christian IX´s Gade 7
1111 København K
Tlf: (+45) 71 96 10 30

Happy Helper A/S er danskernes fortrukne platform for privat rengøring. Lanceret i 2015 med det klare mål at bruge teknologi til at skabe tryghed og muligheder, går virksomheden forrest i udviklingen af teknologi og dens brug for den enkelte og samfundet.