Betydelig stigning i indtjening og lønsomhed: Henkel rapporterer om stærkt resultat i tredje kvartal

  • Solid organisk salgsvækst på 4,2 %
  • Virkning af valutakursudsving på salg: 4.184 mio. euro (-2,6 %)
  • Justeret driftsresultat: +6,5% til 672 millioner euro
  • Justeret EBIT-margin: +1,4 procentpoint til 16,1 %
  • Justeret EPS har igen tocifret vækst: +11,1 % *
  • Meget stærk organisk salgsvækst i emerging markets

Düsseldorf – "På trods af stadigt vanskeligere markedsforhold fortsatte Henkel sine stærke resultater i tredje kvartal og kunne accelerere den organiske vækst kvartal for kvartal i 2013. Vi øgede både indtjening og lønsomhed betydeligt – hvor vores EBIT-margin for første gang kom over 16 procent", udtaler Henkels CEO Kasper Rørsted. "Vi opnåede en solid organisk salgsvækst med bidrag fra alle vores forretningssektorer og regioner. Emerging markets viste igen en særdeles dynamisk udvikling. Til gengæld havde valutakursudsving en negativ indvirkning på det rapporterede salg."

Med et blik på resten af året udtaler Rørsted: ”De økonomiske forhold vil stadig være vanskelige. Derfor fortsætter vi med at tilpasse vores processer og strukturer for at opnå yderligere forbedringer af vores fleksibilitet og effektivitet i disse omskiftelige markedsforhold."

* Ved anvendelse af den reviderede IAS 19 på det kvartalet året før udgør væksten 13,4 procent.

Udsigterne for 2013 bekræftet – forventning om højere margin

"Som tidligere udtalt forventer vi en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 procent for hele regnskabsåret og en stigning i det justerede resultat pr. præferenceaktie (EPS) på omkring 10 procent. For vores justerede EBIT-margin hæver vi vores prognose fra omkring 14,5 procent til omkring 15 procent", sagde Kasper Rørsted.

Resultater for salg og vækst i tredje kvartal 2013

Henkel opnåede en omsætning på 4.184 mio. euro i tredje kvartal af 2013. Dette lå under tallet for året før på grund af en negativ virkning fra valutakursudsving på 6,7 procent. Nominelt faldt omsætningen med 2,6 procent. Økologisk salgsvækst, som ikke indregner virkningen af valutakursudsving samt opkøb/frasalg af virksomheder, nåede solide 4,2 procent med bidrag fra alle forretningssektorer.

Vaskemidler og husholdning registrerede en stærk organisk salgsvækst på 5,5 pct. Kosmetik og toiletartikler opnåede ligeledes en solid organisk salgsvækst på 3,1 pct. Limteknologier registrerede også solid vækst med en stigning i organisk salg på 4,2 procent i forhold til kvartalet året før.

Efter fradrag af engangsfortjeneste, engangsgebyrer og omstruktureringsgebyrer blev det justerede driftsresultat forbedret med 6,5 pct. fra 631 mio. euro til 672 mio. euro, og alle tre forretningssektorer bidrog hertil. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) blev på 649 mio. euro sammenlignet med 586 mio. euro i tredje kvartal i 2012.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg med 1,4 procentpoint fra 14,7 pct. til 16,1 pct. Den rapporterede indtjening på salget blev på 15,5 pct. mod 13,6 pct. i samme kvartal året før.

Henkels regnskabsresultat blev forbedret med 27 mio. euro til -25 mio. euro, primært på grund af en stærkere økonomisk nettoposition og et forbedret resultat af aktiviteterne vedrørende valutakurssikring. Skatteprocenten blev på 24,8 pct. mod 24,7 pct. i samme periode året før.

Forventninger for Henkel Group i 2013

Henkel forventer at skabe en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 procent i regnskabsåret 2013. Selskabet er overbevist om, at hver enkelt forretningssektor vil få en vækst inden for dette interval. Henkel specificerer sine forventninger til justeret indtjening før renter og skat (EBIT) fra omkring 14,5 pct. til omkring 15 pct. (2012: 14,1 pct.) og antager, at alle erhvervssektorer vil bidrage til stigningen i forhold til året før. Henkel forventer desuden en stigning i justeret resultat pr. præferenceaktie på omkring 10 pct. (2012: 3,70 euro).

Denne pressemeddelelse er en forkortet udgave af en pressemeddelelse på engelsk, som kan fås i vores presserum. Rapporten for 3. kvartal 2013 samt øvrige informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, findes under menupunktet Presse- og medierelationer på adressen:
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
Marie von Satzger, Corporate Communications Manager, Henkel Norden
E-mail: marie.von-satzger@henkel.com
Phone: +46 0 480 76 11

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og links