EPS-vækstudsigter for hele året opjusteret: Henkel leverer stærk stigning i salg og indtjening for Q3

  • Salg: +8,4% til 4.590 mio. euro (organisk: +3,2%)

  • Driftsresultat*: +12,3% til 778 mio. euro

  • EBIT-margin*: +0,5 procentpoint til 16,9%

  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +11,1% til 1,30 euro

  • Stærk organisk salgsvækst på emerging markets: +6,5%

Düsseldorf – "Til trods for markedsforhold med konstante udfordringer har Henkel leveret stærke resultater i tredje kvartal. Vi øgede både salg og indtjening betydeligt på tværs af alle forretningsenheder. Det organiske salg i emerging markets var stærkt med bidrag til væksten, der endnu en gang lå over gennemsnittet. De etablerede markeder viste en positiv udvikling, især drevet af stærke resultater i Nordamerika. Her voksede vores forretning for tredje kvartal i træk," siger Kasper Rørsted, CEO for Henkel. "Det justerede driftsresultat og den justerede EBIT-margin nåede et rekordhøjt niveau i tredje kvartal, og alle forretningsenheder rapporterede højere justeret EBIT og justeret EBIT-margin end i det foregående år."

"De stærke resultater for tredje kvartal i krævende og omskiftelige markeder viser vores evne til at tilpasse os til de vanskelige økonomiske forhold. Smidighed og fleksibilitet er fortsat afgørende for os, og det bekræfter vores strategi om tilpasning og forenkling af vores strukturer og processer i takt med de skiftende markedsforhold."

* Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer

Udsigter for EPS-vækst opjusteret

Henkel specificerede udsigterne for organisk salgsvækst og opjusterede sine forventninger til EPS-væksten for regnskabsåret 2015: "Vi forventer nu at opnå en organisk salgsvækst på omkring 3 procent i 2015. Vi forventer fortsat, at vores justerede EBIT-margin vil stige til omkring 16 pct., og vi forudser en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på mere end 10 pct."

Resultater for salg og vækst i tredje kvartal 2015

I tredje kvartal 2015 steg salget betydeligt med 8,4 procent til 4.590 mio. euro. Justeret for en positiv indvirkning fra valutakursudsving på 2,3 pct. steg salget med 6,1 pct. Organisk – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 3,2 pct.

Forretningsenheden Laundry & Home Care havde en stærk organisk salgsvækst på 5,5 pct. I forretningsenheden Beaty Care steg salget med solide 2,1 pct. Forretningsenheden Adhesive Technologies indberettede også en solid organisk salgsvækst på 2,3 pct.

Efter fradrag af engangsgebyrer, engangsfortjenester og omstruktureringsgebyrer blev det justerede driftsresultat forbedret med 12,3 pct., fra 693 mio. euro til 778 mio. euro. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) steg med 10,4 pct., fra 603 mio. euro til 666 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat i procent af salget steg med 0,5 procentpoint til 16,9 procent. Den rapporterede indtjening før renter steg med 0,3 procentpoint til 14,5 procent.

Henkels regnskabsresultat på -11 mio. euro holdt sig på niveau med samme kvartal året før. Skatteprocenten beløb sig til 24,6 pct. (samme kvartal året før: 24,0 procent).

Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg med 11,0 pct. fra 508 mio. euro til 564 mio. euro. Den rapporterede nettoindtjening for kvartalet voksede med 9,8 pct. fra 450 mio. euro til 494 mio. euro. Efter fradrag af 10 millioner euro, der skyldes ikke-kontrollerende renter, øgedes kvartalets nettoindtjening til 484 millioner euro (samme kvartal året før: 440 millioner euro).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 11,1 pct. fra 1,17 euro til 1,30 euro. Den rapporterede EPS steg med 10,9 procent fra 1,01 euro til 1,12 euro.

Nettoarbejdskapitalen i forhold til salg steg fra år til år med 0,4 procentpoint til 6,0 procent. Stigningen skyldes primært virksomhedskøb.

Forretningsresultaterne fra januar til september 2015

I de første ni måneder af 2015 øgedes Henkels salg betydeligt med 1.413 millioner euro til mere end 13.715 millioner euro, et nyt højdepunkt for Henkel. Dette var en stigning på 11,5 procent i forhold til de første ni måneder af 2014. Justeret for virkningen af valutakursudsving steg salget med 6,4 procent. Organisk – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 3,1 percent, med bidrag fra alle Henkels tre forretningsenheder.

Det justerede driftsresultat voksede med 267 mio. euro fra 1.986 mio. euro til 2.253 mio. euro (+13,4 procent). Den justerede indtjening før renter og skat i procent af salget øgedes med 16,1 procent til 16,4 procent.

Den justerede nettoindtjening for de første ni måneder efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg med 11,9 pct. fra 1.459 mio. euro til 1.632 mio. euro.

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) forbedredes med 11,9 pct. fra 3,37 euro til 3,77 euro.

Henkels økonomiske nettoposition pr. 30. september 2015 var -336 mio. euro (31. december 2014: -153 millioner euro). Ændringen i forhold til slutningen af regnskabsåret 2014 skyldes hovedsageligt udbetaling af udbytte og udbetalinger i forbindelse med virksomhedsopkøb.

Udsigter for Henkel Group i 2015

Henkel har specificeret sine udsigter for organisk salgsvækst for regnskabsåret 2015 og forventer nu en vækst på cirka 3 procent. Organisk salgsvækst i forretningsenheden Laundry & Home Care forventes at blive mellem 4 og 5 procent. I forretningsenheden Beauty Care forventer Henkel nu en organisk salgsvækst på cirka 2 procent. Især som følge af aftagende vækst i Kina forventer Henkel nu, at den organiske salgsvækst i forretningsenheden Adhesive Technologies bliver på mellem 2 og 3 procent. Som tidligere forventer Henkel en stabil udvikling i andelen af salg fra vækstmarkeder. Henkel bekræfter sine udsigter for justeret indtjening før renter og skat (EBIT) og forventer fortsat en forøgelse til omkring 16 pct. (2014: 15,8 procent), og at alle forretningsenheder vil bidrage til denne forbedring. Henkel har opjusteret sine udsigter for justeret indtjening pr. præferenceaktie og forventer nu en vækst på mere end 10 procent (2014: 4,38 euro).

Denne pressemeddelelse er en kortere udgave af den oprindelige pressemeddelelse. Rapporten for tredje kvartal 2015 samt yderligere informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, kan findes på internettet på adressen:

www.henkel.com/ir

www.henkel.com/press

Denne pressemeddelelse er en kortere udgave af den oprindelige pressemeddelelse. Rapporten for tredje kvartal 2015 samt yderligere informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, kan findes på internettet på adressen: www.henkel.com/press

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Cecilia L Destoup
Corporate Communications Manager, Henkel Norden
E-mail:
cecilia.l.destoup@henkel.com
Telefon: +46 10 480 76 11

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Kontaktinformation

Cecilia L Destoup, Informationschef, Henkel Norden

E-mail: cecilia.l.destoup@henkel.com

Phone: 46 10 480 76 11

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care (skønhedspleje), Laundry & Home Care (vask og husholdningsrengøring) samt Adhesive Technologies (lim, tætning og overfladebehandling). Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 50.000 medarbejdere og rapporterede i 2014 en omsætning på 16 428 millioner euro og et overskud på 2 588 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 400 medarbejdere og omsatte for 228,5 millioner euro i 2014.

Tags:

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og links