Henkel 2020+: Fokus på vækst, digitalisering og smidighed

 • Henkel forfølger en spændende ambition for 2020 og fremefter:
 •     At fortsætte med at levere profitabel vækst og attraktive afkast
 •     At blive mere kundefokuseret, innovativ, smidig og fuldt digitaliseret
 •     Målrettede opkøb for at styrke porteføljen
 • Klar strategi med fire prioriteter:
 •     At drive væksten frem
 •     At accelerere digitaliseringen
 •     At øge smidigheden
 •     At finansiere væksten
 • Økonomisk ambition for 2020:
 •     Organisk vækst i salg: gennemsnitligt 2% til 4%
 •     Justeret* indtjening pr. præferenceaktie: 7% til 9% CAGR**
 •     Forbedre justeret* EBIT-margin
 •     Udvide frit cash flow

Düsseldorf, Tyskland - i dag fremlagde Henkel sine nye strategiske prioriteter og den økonomiske ambition, som vil forme Henkel indtil 2020 og fremefter sammenfattet som "Henkel 2020+". Baseret på sit stærke fundament sigter Henkel efter at generere fortsat profitabel vækst ved at fokusere på fire strategiske prioriteter: At drive væksten frem, at accelerere digitaliseringen, at øge smidigheden og at finansiere væksten.

      *     Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer    **     CAGR: Compound Annual Growth Rate            

"Vi vil bygge vores fremtid på et stærkt fundament, som vil gøre det muligt for os at skabe en bæredygtig profitabel vækst i de kommende år. Vi har en fremragende historik med hensyn til at være de bedste på vores markeder, en afbalanceret og bredt sammensat portefølje med spændende varemærker, innovative teknologier og førende positioner på meget attraktive markeder og kategorier - og et passioneret globalt team med en stærk kultur, fælles mål og fælles værdier," siger Hans Van Bylen, Chief Executive Officer i Henkel.

"Hos Henkel, deler vi et fælles mål om at skabe bæredygtig værdi - for vores kunder og forbrugere, vores medarbejdere, vores aktionærer såvel som for vores interessenter og de lokalsamfund, vi opererer i. Derudover styrer vores værdier alle vore handlinger, beslutninger og vores adfærd," siger Hans Van Bylen. 

Ambition for 2020+: At fortsætte Henkels succesfulde udvikling

"Vi ønsker at fortsætte Henkels succesfulde udvikling i et meget omskifteligt erhvervsklima præget af globalisering, accelererende digitalisering, hurtigt skiftende markeder og en stigende grad af ressourceknaphed og social ansvarlighed. I 2020 og fremefter er vores ambition for Henkel at generere mere profitabel vækst og blive mere kundefokuserede, mere innovative, mere smidige og fuldt digitaliserede i vores interne processer og kundevendte aktiviteter. Derudover ønsker vi at fremme bæredygtighed i alle vores forretningsaktiviteter og derved styrke vores førende position," forklarer Hans Van Bylen.

"For at opfylde denne ambition vil vi fokusere på at drive væksten frem, at accelerere digitalisering på tværs af alle vores virksomheder og funktioner, at øge smidigheden i vores organisation og teams, og finansiere vores vækst gennem en målrettet indsats. I tilgift til organisk vækst vil opkøb fortsat være en integreret del af vores strategi for yderligere at styrke vores portefølje. Vi vil gennemføre vores strategiske prioriteringer på en meget energisk facon fra dag ét, for at fortsætte vores succesfulde udvikling og skabe bæredygtig værdi," siger Hans Van Bylen og opsummere Henkels fremtidige strategiske mål.

Profitabel vækst og attraktive afkast 

På et meget omskifteligt og usikkert marked har Henkel defineret en konkret økonomisk ambition for perioden frem til 2020: I løbet af de næste fire år sigter Henkel efter at opnå en gennemsnitlig organisk omsætningsvækst på mellem 2 og 4% med et over-forholdsmæssige bidrag fra nye markeder. Hvad angår den justerede indtjening pr. præferenceaktie forventer Henkel at opnå en gennemsnitlig vækstrate (CAGR) på 7 til 9%. Denne ambition for EPS-vækst omfatter effekten af valutakursudviklingen og udelukker større opkøb samt aktietilbagekøb. Desuden sigter Henkel efter fortsatte forbedringer af sin justerede EBIT-margin og ekspansion af frit cash flow.

"Vi har sat økonomiske ambitioner for 2020, som styrker vores stærke tillid til vores evne til at levere fremragende resultater og attraktive afkast," siger Carsten Knobel, Chief Financial Officer i Henkel. "Vi vil fortsat fokusere på omkostningsdisciplin, på at forbedre vores lønsomhed, optimere vores nettoarbejdskapital og på at generere et stærkt cash flow. Det vil gøre os i stand til at investere yderligere i både organisk og uorganisk vækst."

Oversigt over strategiske prioriteter

 1. At drive væksten frem

At drive væksten frem på etablerede markeder og vækstmarkederne vil være en central strategisk prioritet for Henkel. Virksomheden vil lancere en række målrettede initiativer for at skabe overlegen kundeservice og forbrugerengagement, yderligere at styrke sine førende varemærker og teknologier, udvikle spændende nyskabelser og ydelser og sikre nye kilder til vækst

Med et overlegen kunde- og forbrugerengagement har Henkel til formål at øge væksten med topkunder via intensiveret samarbejde og at overgå markedsvæksten med sine førende kunder i alle tre forretningsenheder. Dette vil blive aktiveret af en trin-ændring i kundecentricitet - med fokus på kundernes og forbrugernes behov - samt ved at udføre detaljerede planer om kunde- og forbrugerengagement, der involverer alle niveauer i organisationen. Ydermere ønsker Henkel at gribe vækstmulighederne bedre ved at tilgodese behovene hos særlige målgrupper med tilpassede produkter, tjenester og nyskabelser

Henkel har også planer om yderligere at styrke sine førende varemærker og teknologier og øge salget af både sine top-præsterende globale varemærker og sine førende lokale varemærker: Salget af de 10 stærkeste varemærker bør stige til 75% af koncernens samlede salg i 2020. Dette vil blive drevet af målrettede investeringer for at styrke Henkels stærkeste varemærker, skaber konkurrencemæssige fordele ved at ibrugtage nye teknologier og udvikle kundetilpassede produkter og løsninger på tværs af forskellige industrisegmenter.

Væksten vil også blive drevet ved konstant at forbedre Henkels evne til at udvikle spændende nyskabelser og tjenester. Dette vil få Henkel til at differentiere sig på stærkt konkurrenceprægede markeder og give virksomheden mulighed for at skifte fra "produktfokus" til "løsningsfokus" med flere differentierende produkter og tjenester til både forbrugerområdet og industrien I 2020 har Henkel et mål om at udvikle flere nyskabelser for tilvækst og planer om at øge salgsandelen fra sine bedste nyskabelser. For at drive innovationsmuligheder og skabe muligheder for at engagere sine kunder vil Henkel udvikle og forberede åbningen af nye innovationscentre til sin Adhesive Technologies-virksomhed i Düsseldorf og Shanghai. Samtidig vil Henkel udvide servicetilbud og modeller på tværs af alle forretningsenheder. Disse vil omfatte konsulentbistand og teknisk rådgivning til industrielle og professionelle kunder samt digitale serviceydelser i forbrugerforretningen, såsom online booking-platforme for frisøraftaler, abonnementsmodeller eller automatiseret genbestilling.

Henkel vil også supplere sit strategiske fokus på at drive væksten frem i den eksisterende kerneforretning med at erobre nye potentielle kilder til vækst, for eksempel ved at gå ind på nye markeder for at lukke hvide pletter i etablerede markeder og vækstmarkeder. Målrettede opkøb vil bidrage til at supplere Henkels portefølje, hvilken vil styrke positionen på attraktive markeder og kategorier og udvide ind i tilstødende kategorier. Desuden vil selskabet etablere en dedikeret venturekapitalfond med op til 150 millioner euro til at investere i nystartede virksomheder med særlig digital eller teknologisk ekspertise.

For at understøtte vækstambitionen vil Henkel øge sine investeringer og hæve anlægsinvesteringer (Capex) fra omkring 2 milliarder euro i perioden 2013-2016 op til 3 milliarder euro i perioden 2017-2020.

Mens Henkel har til formål at drive organisk vækst frem, vil opkøb være en integreret del af virksomhedens strategi for yderligere at styrke porteføljen. Henkel vil fortsætte med at forfølge potentielle muligheder med en meget disciplineret tilgang baseret på klare kriterier: strategisk egnethed, tilgængelighed og økonomisk tiltrækningskraft. Samtidig forpligter Henkel sig til sin "Single A" rating.

 1. At accelerere digitaliseringen

At accelerere digitalisering vil hjælpe Henkel med succesfuldt at udvide virksomheden, styrke relationer til kunder og forbrugere, optimere processer og omdanne hele virksomheden. Inden 2020 vil Henkel gennemføre en række initiativer til at drive sin digitale virksomhed frem, udnytte industri 4.0-projekter, og omdanne organisationen. 

For at drive sin digitale virksomhed frem har Henkel til formål at digitalisere sit samspil med kunder, forbrugere, samarbejdspartnere og leverandører langs hele værdikæden på både forbrugerområdet og i industrien "Digitalt drevne" salg skal fordobles til mere end 4 milliarder euro i 2020. For eksempel har Henkel i sit privatkundeområde til hensigt at optrappe sit engagement gennem "omni-channel"-tilbud, der linker e-handelsplatforme med traditionel detailhandel, samt at udvikle og udrulle nye digitale platforme og væsentligt udvide brugen af digitale medier.  

Henkel vil også udnytte industri 4.0 til bedre at planlægge, source, producere og levere produkter og løsninger. Digitaliseringen af den integrerede globale forsyningskæde vil bidrage til at øge serviceniveauet for kunderne, til bedre at udnytte fabrikskapacitet, til at forbedre produktions- og logistikprocesser og til at gavne Henkels bæredygtighedsaftryk.

Den vellykkede digitalisering af Henkel vil afhænge af medarbejdernes egenskaber og deres evne til at omdanne organisationen ved at favne et hurtigt "test og lær"-mindset. For at fremme denne forandring, vil Henkel udvide sine specifikke uddannelses- og udviklingsprogrammer. Desuden vil der blive etableret en Chief Digital Officer med et cross-business-ansvar.

 1. At øge smidigheden

I et meget omskifteligt og dynamisk erhvervsklima vil det at øge smidigheden af organisationen være en vigtig succesfaktor for Henkel i fremtiden. Dette vil omfatte energiske og bemyndigede teams, hurtigste på-markedet-tid samt smarte og forenklede processer

For at skabe en mere fleksibel organisation med energiske og bemyndigede teams, vil Henkel fremme iværksætterånden hos sine ansatte, fremme åbenhed over for forandringer, fremme tilpasningsevne og udvide medarbejdernes beslutningskompetencer. Dette vil blive understøttet af den stærke performance-kultur hos Henkel, med opfordring til feedback samt belønning og anerkendelse for fremragende resultater.

Som en del af "hurtigste på-markedet-tid"-initiativet har Henkel til formål at reducere leveringstiderne på nyskabelser ved bedre at foregribe kundernes og forbrugernes behov. I forretningssektorerne Laundry & Home Care and Beauty Care sigter Henkel for eksempel efter 30% reduktion i leveringstid. Desuden har Henkel til formål at fremskynde indgang og indtrængen på vækstmarkeder.

Henkel vil også udnytte en "smart enkelhed"-tilgang for at blive mere smidig med hjælp af fleksible forretningsmodeller, der er tilpasset dynamiske markeder, samt gennem optimering af arbejdsgange og processer. 

 1. At finansiere væksten

For at finansiere væksten vil Henkel implementere nye tilgange til at optimere ressourceallokering, fokus på nettoindtægtsforvaltning, yderligere at øge effektiviteten i sine strukturer og fortsætte med at udvide sin Global Supply Chain-organisation. Tilsammen vil disse initiativer bidrage til yderligere at forbedre rentabiliteten og gøre det muligt for Henkel at finansiere sine vækstambitioner for 2020 og fremefter. 

"Værdiskabende ressourcefordeling" vil bidrage til yderligere at optimere omkostningsstyring gennem øget global budgetgennemsigtighed på tværs definerede omkostningskategorier og gennem forbedret budgettildeling.

Nettoindtægtsforvaltning vil muliggøre øget effektivitet af Henkels salgsfremmende aktiviteter. Dette omfatter for eksempel at udnytte eksklusive forbruger- og shopper-indsigter samt udvidelse eller udvikling af nye kategorier med detail-partnere.

Henkel vil også løbende arbejde på gennemførelsen af de mest effektive strukturer for eksempel gennem den igangværende transformation af sine fælles servicecentre, der håndterer en bred vifte af processer på en meget standardiseret og digitaliseret måde på tværs af alle forretningsenheder. Derudover vil selskabet også fortsætte med at optimere og konsolidere sin globale aftryk mht. produktion og lager.

Efter den vellykkede start i Europa og opstart af hubs i både Europa og Asien, vil Henkels integrerede Global Supply Chain-organisation fortsat blive rullet ud i alle regioner. 

At fremme værdiforøgelse

"Henkel har til formål at skabe bæredygtig værdi i alle aspekter af sine forretningsaktiviteter. Dette mål forener alle vores medarbejdere og er afstemt med en række stærke værdier: kunder og forbrugere, mennesker, økonomiske resultater, bæredygtighed og familieforretning," siger Hans Van Bylen. 

For at styrke sit engagement i bæredygtighed har Henkel defineret klare mål til at forbedre sin ressourceeffektivitet for eksempel ved at skabe mere værdi med færre ressourcer. Henkel har defineret ambitiøse milepæle for bæredygtighed, som ved opfyldelse vil resultere i en samlet energibesparelse på 75 procent i 2020 sammenlignet med 2010. Inddragelse af alle Henkels medarbejdere globalt som ambassadører for bæredygtighed over for kunder og forbrugere, samarbejdspartnere og samfundet vil være en drivkraft for Henkels bæredygtige lederskab. 

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.dk
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel opererer globalt med en velafbalanceret og diversificeret portefølje. Virksomheden har førende positioner med sine tre forretningsområder i både industrien og forbrugerområdet takket være stærke varemærker, nyskabelser og teknologier. Henkel Adhesive Technologies er globalt førende på markedet for limprodukter - på tværs af alle industrisegmenter over hele verden. I forretningssektorerne Laundry & Home Care og Beauty Care er Henkel førende på mange markeder og kategorier i hele verden. Henkel blev grundlagt i 1876 og kan se tilbage på mere end 140 års succes. I 2015 havde Henkel en omsætning på 18,1 milliarder euro (20,1 milliarder dollars), et operativt resultat på 2,9 milliarder euro (3,2 milliarder dollars). Dens tre fremmeste varemærker, Persil (vaskemiddel), Schwarzkopf (hårpleje) og Loctite (lim) genererede mere end 6 milliarder euro (ca. 6,6 milliarder dollars) i samlet salg. Henkel beskæftiger omkring 50.000 mennesker på verdensplan - et passioneret og yderst forskelligt hold, forenet af en stærk virksomhedskultur med et fælles mål om at skabe både bæredygtig værdi og fælles værdier. Som en anerkendt leder inden for bæredygtighed besidder Henkel topplaceringer i mange internationale indekser og placeringer. Henkels præferenceaktier indgår i det tyske aktieindeks DAX. Følg linket for yderligere informationerwww.henkel.com

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og links