Henkel fortsatte sit stærke resultat i 3.kvartal

  • Et salg på 4748 mio. euro: organisk +2,8 % (nominelt: +3,4 %)
  • Salgsvækst på vækstmarkeder:  organisk +6,7 %
  • Driftsresultat*: +7,6 % til 837 millioner euro
  • Meget stærk forbedring af EBIT-margin*: +70 basispoint til 17,6 %
  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +9,2 % til 1,42 euro

Düsseldorf – ”Henkel fortsatte sit stærke resultat i 3. kvartal. Salget, den justerede EBIT og den justerede indtjening pr. præferenceaktie nåede nye højder. Indtjeningens succesfulde udvikling og høje kvalitet kan henføres til alle tre forretningsenheder og vores globale teams stærke engagement,” siger Henkel CEO Hans Van Bylen.

"I 3. kvartal var vi desuden i stand til at afslutte erhvervelsen af Sun Products og sikre finansieringen heraf på favorable vilkår. Dette er den næststørste transaktion i vores virksomheds historie, som har hævet Henkel til positionen som nr. 2 på det amerikanske vaskemiddelmarked og har tilføjet en række attraktive og veletablerede varemærker til vores portefølje. Det er med glæde og stolthed, at vi siger velkommen til Suns medarbejdere hos Henkel, og vi vil nu fokusere på, at deres integration i vores nordamerikanske forretningsområde Laundry & Home Care bliver vellykket.

* Adjusted for one-time charges/gains and restructuring charges.

I  forbindelse med det nuværende regnskabsår udtaler Hans Van Bylen: "Vi forventer, at de generelt udfordrende og usikre markedsvilkår vil vare ved i 2016. Vi vil fortsætte med at fokusere på at udnytte vores stærke varemærker, vores ledende markedspositioner og vores evner til fornyelse for at nå vores ambitiøse mål."

Udsigterne for 2016 bekræftet

Henkel bekræftede udsigterne for det indeværende regnskabsår: "For regnskabsåret 2016 forventer vi en vækst i organisk salg på 2 til 4 procent. Vi forventer en stigning i den justerede EBIT-margin til mere end 16,5 pct., og vi forventer, at den justerede indtjening pr. præferenceaktie vil stige mellem 8 og 11 procent."

Resultater for salg og vækst i tredje kvartal 2016

I 3. kvartal af 2016 nåede Henkels salg et nyt højdepunkt. Der var en salgsfremgang på 3,4 pct. til 4.748 mio euro. Salgsresultatet blev drevet af den stærke organiske udvikling samt af erhvervelser. Der organiske salgsvækst – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – var på 2,8 pct. Justeret for en negativ indvirkning fra valutakursudsving på 3,3 pct. steg salget med 6,7 pct.

Den organiske salgsvækst blev drevet af alle tre forretningsenheders stærke resultater. Forretningsenheden Laundry & Home Care opnåede en organisk salgsvækst på 4,0 pct. Forretningsenheden Beauty Care indberettede ligeledes en solid organisk salgsvækst på 2,6 pct. Forretningsenheden Adhesive Technologies rapporterede om en organisk salgsvækst på 2,5 pct.

Efter fradrag af engangsgebyrer, engangsfortjenester og omstruktureringsgebyrer steg det justerede driftsresultat (EBIT) med 7,6 pct., fra 778 mio. euro til 837 mio. euro. Det rapporterede driftsresultat steg med 16,4 pct., fra 666 mio. euro til 775 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) viste en stigning på 0,7 procentpoint til 17,6 pct. Den rapporterede indtjening før renter og skat steg fra 14,5 pct. til 16,3 pct.

Henkels regnskabsresultat var på -15 mio. euro og lå på grund af opkøb under niveauet for samme kvartal året før. Skatteprocenten blev på 23,2 pct.; i samme kvartal året før var den på 24,6 pct.

Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter voksede med 9,2 pct. fra 564 mio. euro til 616 mio. euro. Den rapporterede nettoindtjening for kvartalet steg med 18,2 pct. fra 494 mio. euro til 584 mio. euro. Efter fradrag af 8 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktieposter, udgjorde kvartalets nettoindtjening 576 mio. euro (mod 484 mio. euro samme kvartal året før).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 9,2 pct. fra 1,30 euro til 1,42 euro. rapporterede EPS steg fra 1,12 euro til 1,33 euro.

Nettoarbejdskapitalen i forhold til salg steg fra år til år med 0,8 procentpoint til 5,2 procent.

Stærke forretningsresultater i de første 9 måneder af 2016

I de første 9 måneder af 2016 genererede Henkel en organisk salgsvækst – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – på 3,0 percent, med bidrag fra alle Henkels tre forretningsenheder. Nominelt øgedes salget med 1,0 procent til 13.858 mio. euro.

Det justerede driftsresultat steg med 6,9 pct. fra 2.253 mio. euro til 2.407 mio. euro; den justerede indtjening før renter og skat blev forbedret fra 16,4 pct. til 17,4 pct.

Efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg den justerede nettoindtjening for de første ni måneder med 8,6 pct. fra 1.632 mio. euro til 1.772 mio. euro.

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 8,5 pct. fra 3,77 euro til 4,09 euro.

Med ikrafttræden 30.9.16 viste Henkels økonomiske nettoposition en balance på -2.661 mio. euro (31.12.15: 335 mio. euro). Ændringen i forhold til slutningen af regnskabsåret 2015 skyldes hovedsageligt udbetaling af udbytte og udbetalinger i forbindelse med virksomhedsopkøb

Resultater for forretningsenheder i første kvartal 2016

Forretningsenheden Laundry & Home Care fortsatte sin profitable vækstretning ved at øge både salg og EBIT. Salget voksede organisk med 4,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Nominelt øgedes salget med 12,6 procent til 1.479 mio. euro, også drevet af opkøbet af Sun Products.

Den stærke organiske forbedring var primært drevet af fremgangen på vækstmarkederne. I Asien (bortset fra Japan) og Afrika/Mellemøsten opnåede forretningsenheden en tocifret vækst. Med en kraftig vækst i salget har regionerne Østeuropa og Latinamerika bidraget til det fine resultat. Salgsvæksten på de etablerede markeder var kraftig. Salget i Nordamerika oplevede en kraftig salgsvækst i forhold til samme periode sidste år. Vesteuropa udviste positive salgsresultater i et intenst konkurrencepræget miljø.

Det justerede driftsresultat i forretningsenheden Laundry & Home Care steg med mere end 11,0 procent til 265 millioner euro. Med 17,9 pct. var den justerede indtjening før renter og skat lidt under det høje niveau året før på grund af opkøb, der blev afsluttet i 2016. Bortset fra disse opkøb viste den justerede indtjening stærk vækst. Det rapporterede driftsresultat øgedes med 8,0 pct., fra 211 mio. euro til 228 mio. euro.

Forretningsenheden Beauty Care har ligeledes fortsat sin langvarige, profitable vækst i 3. kvartel 2016. Det organiske salg steg med 2,6 pct. Nominelt øgedes salget med 0,4 procent til 968 mio. euro.

Forretningsenhedens fortsatte sin vellykkede udvikling i vækstmarkederne med meget stærk organisk salgsvækst. Østeuropa og Latinamerika bidrog med tocifret salgsvækst. I Asien (bortset fra Japan) lå salget under niveauet for 3. kvartal 2015, mens Afrika/Mellemøsten udviste meget stærk vækst. Salget på de etablerede markeder forblev stabilt. I Vesteuropa og de etablerede markeder i Asien/Stillehavsområdet lå salget under niveauet for samme kvartal året før. I Nordamerika opnåede Beauty Care en kraftig salgsvækst.

Det justerede driftsresultat for forretningsenheden Beauty Care viste en meget stærk vækst på 9,7 procent til 170 millioner euro. Der var en flot forbedring i den justerede indtjening før renter og skat på 1,4 procentpoint, som bragte salget til et nyt højdepunkt på 17,5 pct. Det rapporterede driftsresultat steg med 9,1 pct. til 155 mio. euro.

Forretningsenheden Adhesive Technologies genererede en solid organisk salgsvækst på 2,5 procent i 3. kvartal. Nominelt beløb salget sig til 2.272 million euro efter 2.279 million euro i samme kvartal året før.

Vækstmarkederne fortsatte deres succesrige resultater med solid organisk salgsvækst. Latinamerika viste en tocifret vækstrate. Østeuropa registrerede en stærk organisk salgsvækst. I Afrika/Mellemøsten lå salget under niveauet for samme kvartal året før. Asien (bortset fra Japan) registrerede en meget stærk organisk salgsvækst. Salget på de etablerede markeder faldt let. I Vesteuropa og de etablerede markeder i Asien/Stillehavsområdet lå salget under niveauet for 3. kvartal 2015. I Nordamerika forblev salget stabilt.

Det justerede driftsresultat for forretningsenheden Adhesive Technologies steg i forhold til samme kvartal året før med 4,4 pct. til 430 millioner euro. Den justerede indtjening før renter og skat viste en særdeles stærk forbedring med 0,8 procentpoint til 18,9 pct. Det rapporterede driftsresultat steg med 15,3 pct. til 423 mio. euro.

Regionale resultater i 3. kvartal 2016

I et stærkt konkurrencepræget marked lå Henkels salg i Vesteuropa 0,5 procent lavere end niveauet for samme kvartal året før. Udviklingen i regionen var blandet. Mens Tyskland viste svagt positive organiske salgsresultater og Spanien registrerede en stærk organisk salgsvækst, lå salget i Frankrig og Italien under niveauet for samme kvartal året før. Det nominelle salg beløb sig til 1.473 millioner euro efter 1.508 million euro i 3. kvartal 2015. I Østeuropa voksede salget organisk med 4,5 pct. Hovedbidraget til dette resultat kom fra forretningen i Rusland og Tyrkiet. Med 733 millioner euro var det nominelle salg i regionen på niveau med samme kvartal året før. Væksten i Afrika/Mellemøsten var fortsat påvirket af den geopolitiske uro, der hersker i visse lande. Der blev ikke desto mindre opnået en stærk salgsvækst på 6,9 pct. Nominelt øgedes salget med 9,0 procent til 348 mio. euro.

I Nordamerika øgedes salget organisk med 1,6 procent. Med 1.067 millioner euro var det nominelle salg 13,5 pct. over niveauet for samme kvartal året før. Det organiske salg i Latinamerika steg med 13,9 pct., hvor især resultaterne i Mexico gav et signifikant bidrag til denne forbedring med en dobbeltcifret stigning. Nominelt beløb salget sig til 268 million euro sammenlignet med 280 million euro i samme kvartal året før. I Asien/Stillehavsområdet steg salget organisk med 4,3 procent. De organiske salgsforbedringer skyldtes primært resultater fra forretningen i Indien, Sydkorea og Kina, mens salget i Japan faldt. Nominelt øgedes salget med 6,9 procent til 830 mio. euro.

Med en stigning i organisk salg på 6.7 pct. ydede vækstmarkederne endnu en gang et bidrag til gruppens organiske vækst, som lå over gennemsnittet. Nominelt øgedes salget med 1,8 procent til 2.031 mio. euro. Med 43 pct. lå vækstmarkedernes bidrag til koncernsalget på samme niveau som 3. kvartal 2015. På de etablerede markeder voksede salget organisk med 0,1 pct. til 2.688 millioner euro.

Forventningerne for Henkel Group i 2016 bekræftet

Henkel forventer at generere en organisk salgsvækst på 2-4 pct., hvor hver forretningsenhed genererer vækst inden for dette interval. Med hensyn til vækstmarkedernes andel af salget forudser Henkel et let fald sammenlignet med niveauet året før på grund af valutakursudsving. Med hensyn til den justerede indtjening før renter og skat (EBIT) forventer Henkel en stigning på mere end 16,5 pct., og den justerede indtjening før renter og skat for hver enkelt forretningsenhed forventes at ligge over niveauet for året før. Henkel forventer en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på mellem 8 og 11 pct.

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Rapporten for 3. kvartal 2016 samt yderligere informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, kan findes på internettet på adressen:

www.henkel.com/ir

www.henkel.com/press

Lidija Ilic        
Head of Corporate
Communications, Nordic Region

+46 10 480 76 11 

http://www.henkel.dk
lidija.ilic@henkel.com                    

Henkel har aktiviteter over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsenheder: Laundry & Home Care, Beauty Care og Adhesive Technologies. Henkel, som blev grundlagt i 1876, er markedsførende globalt på både forbrugerområdet og inden for industrien med velkendte mærker som Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel beskæftiger omkring 50.000 medarbejdere og opnåede i regnskabsåret 2015 en omsætning på 18,1 milliarder euro og et korrigeret driftsresultat på 2,9 milliarder euro. Henkels præferenceaktier indgår i det tyske aktieindeks DAX. Henkel Norden har ca.400 medarbejdere og omsatte for 217,4 millioner euro i 2015.

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.