Henkel godt på vej til at nå målene for 2012

  • Salgsstigning på 6,6 pct. til 4.294 mio. euro (organisk: + 2.5 pct.)
  • Justeret* driftsresultat: + 16,7 pct. til 631 mio. euro
  • Justeret* EBIT-margin: + 1,3 procentpoint til 14,7 pct.
  • Justeret* indtjening pr. præferenceaktie (EPS): + 16,5 pct. til 0,99 euro
  • Salgsandel på emerging markets steget til 44 pct.
  • Frit cash flow steget med mere end 50 pct. og nettogælden betydeligt formindsket
  • Målene for 2012 bekræftet på ny

Düsseldorf – “Selv om markedsforholdene blev vanskeligere i 3. kvartal 2012, fortsatte Henkel de gode takter med hoved- og nøgletal, der nåede rekordhøjder. Vi skabte lønsom vækst i alle vores forretningssektorer og realiserede nok en gang en betydelig stigning i vores EBIT-margin, der steg til det højeste niveau nogensinde. Resultatet kan tilskrives en klar fokusering på vores strategiske prioriteter. Vi er godt på vej og overbevist om, at vi vil nå vores mål for hele regnskabsåret 2012”, udtaler CEO i Henkel, Kasper Rørsted.

“Vi forventer, at volatiliteten og usikkerhederne på vores markeder vil fortsætte. Derfor vil vi også fremover tilpasse og forbedre vores processer og strukturer”, tilføjer Kasper Rørsted.

Prognosen for 2012 bekræftet på ny

“På grundlag af de gode resultater, vi har realiseret i årets første ni måneder, er vi overbevist om, at vi vil nå vores mål for 2012. Vi forventer, at den organiske salgsvækst vil være på mellem 3 og 5 pct., og at vi vil kunne øge den justerede EBIT-margin til 14 pct. Og vi forventer fortsat en vækst i justeret indtjening pr. præferenceaktie på omkring 15 pct.”, siger Kasper Rørsted.

Henkels salg i 3. kvartal 2012 udgjorde 4.294 mio. euro, en stigning på 6,6 pct. set i forhold til samme kvartal sidste år. Organisk salg, der ikke omfatter virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder, steg med 2,5 pct.

Alle vores tre forretningssektorer bidrog til denne udvikling. Forretningssektoren Vaskemidler og husholdning realiserede en solid organisk vækst på 4,6 pct. Forretningssektoren Kosmetik og toiletartikler genererede ligeledes en solid organisk salgsvækst på 3,3 pct. Og forretningssektoren Limteknologier genererede en positiv organisk salgsvækst på 1,0 pct.

Efter fradrag af engangsfortjenester, engangsgebyrer og omstruktureringsomkostninger blev det justerede driftsresultat forbedret med 16,7 pct. fra 541 mio. euro til 631 mio. euro. Alle tre forretningssektorer bidrog til denne forbedring. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) steg fra 451 mio. euro til 586 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg betydeligt med 1,3 procentpoint fra 13,4 pct. til 14,7 pct. Den rapporterede indtjening før renter og skat i procent af salget blev på 13,6 pct. mod 11,2 pct. i samme periode året før.

Henkels regnskabsmæssige resultat var -42 mio. euro i forhold til -37 mio. euro i samme kvartal året før. Stigningen kan primært tilskrives omkostninger til valutakurssikring. Skatteprocenten på 24,8 pct. lå en smule over samme kvartal det foregående år (24,2 pct.).

Nettoindtjeningen for kvartalet steg med 30,3 pct. fra 314 mio. euro til 409 mio. euro. Efter fradrag af 12 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktionærers andel af årets resultat, udgjorde kvartalets nettoindtjening 397 mio. euro (mod 307 mio. euro samme kvartal året før). Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter udgjorde 429 mio. euro set i forhold til 366 mio. euro i samme kvartal året før. Indtjeningen pr. præferenceaktie (EPS) steg fra 0,71 euro til 0,92 euro. Det justerede tal blev 0,99 euro set i forhold til 0,85 euro i 3. kvartal 2011.

Der blev gjort yderligere betydelige fremskridt i forvaltningen af ​​nettoarbejdskapitalen. Set i forhold til samme periode sidste år blev forholdet mellem nettoarbejdskapitalen og salget forbedret med 1,4 procentpoint til 6,6 pct. Nettogælden viste også en betydelig nedgang pr. 30. september 2012 med et fald til 612 mio. euro (mod 1.570 mio. euro samme dato sidste år).

Forretningsresultaterne fra januar til september 2012

I årets ni første måneder noterede Henkel en kraftig stigning i salget set i forhold til samme periode det foregående år på 6,0 pct. til 12.508 mio. euro. Organisk salg viste også en solid vækst med en stigning på 3,7 pct. set i forhold til de ni første måneder af det foregående regnskabsår. Det justerede driftsresultat steg med 17,3 pct. fra 1.528 mio. euro til 1.791 mio. euro. Alle tre forretningssektorer bidrog til denne forbedring. Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg fra 12,9 pct. til 14,3 pct.

Nettoindtjeningen for årets første ni måneder blev forbedret med 20,5 pct. fra 1.044 mio. euro til 1.258 mio. euro. Efter fradrag af 32 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktionærers andel af årets resultat (mod 21 mio. euro i samme periode det foregående år), udgjorde den justerede nettoindtjening for de ni måneder 1.226 mio. euro (mod 1.203 mio. euro i samme periode det foregående år). Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 19,4 pct. fra 2,37 euro til 2,83 euro.

Denne pressemeddelelse er en forkortet udgave af en global pressemeddelelse. Hele pressemeddelelsen og rapporten for 3. kvartal 2012 findes under menupunktet Presse- og medierelationer på adressen: http://www.henkel.com/press/publication-report-q3-2012.htm

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Dokumenter og links