Henkel udgiver sin 25. rapport om bæredygtighed: Bæredygtighedsmålene for 2011 til 2015 blev opnået

Düsseldorf – Henkel nåede delmålene i sin Bæredygtighedsstrategi for 2030, satte nye milepæle for 2020 og udgav sin 25. Rapport om Bæredygtighed. Den første rapport blev udgivet for næsten et kvart århundrede siden i 1992 – året for FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro.

“2015 var et vigtigt år for Henkel: Vi opfyldte delmålene for de første fem år af vores langsigtede bæredygtighedsstrategi for 2030. Men vi standser ikke op nu, vi har allerede de næste skridt i tankerne. For at fortsætte med at fremme bæredygtigheden har vi udviklet nye, ambitiøse mål for 2020, og vi har defineret yderligere indsatsområder gennem hele værdikæden," udtaler Kathrin Menges, Executive Vice President Human Resources og formand for Henkels Sustainability Council.

Delmålene nået – nye ambitioner for 2020

Målet for Henkels bæredygtighedsstrategi er at opnå mere med færre ressourcer og tredoble effektiviteten i 2030. Virksomheden har gjort store fremskridt og har overgået sine delmål for perioden 2011 til 2015:

  • energieffektiviteten forbedret med 18 procent 


  • vandforbruget med 23 procent 


  • affaldsvolumen med 17 procent 


  • arbejdsmiljø med 33 procent og 


  • salg med 11 procent.


Generelt har Henkel forbedret forholdet mellem den skabte værdi og miljøpåvirkningen med 38 procent. 


De nye mål: I 2020 forventer virksomheden at reducere CO2-udledningen fra sine produktionsanlæg samt vandforbrug og affaldsvolumen med 30 procent pr. ton sammenlignet med 2010. Arbejdsmiljøet skal forbedres med 40 procent, og salget med 22 procent pr. ton produkt. Opfyldelsen af disse mål vil resultere i en samlet energibesparelse på 75 procent i 2020 sammenlignet med 2010.

Skoleprojekt når ud til cirka 63.000 børn

Som virksomhed stræber Henkel efter at skabe mere værdi med en reduceret miljøbelastning. Virksomheden tilskynder også andre til at bidrage til mere bæredygtighed – en indsats, der går videre end dialogen med leverandører, kunder og forbrugere. Henkels medarbejdere står i centrum i programmet Ambassadører for Bæredygtighed. Inden for dette program fortsatte virksomhedens skoleprojektinitiativ med at vokse i 2015: Henkels medarbejdere modtager uddannelse, så de kan forklare betydningen af bæredygtig adfærd til andre, herunder skoleelever. Siden 2012 er omkring 6.200 Henkel-medarbejdere blevet Ambassadører for Bæredygtighed, og programmet er nået ud til omkring 63.000 skolebørn i 43 lande.

I 2015 fik Henkels resultater inden for bæredygtighed igen positiv omtale i form af forskellige bæredygtighedsvurderinger og ranglisteplaceringer. Henkel blev endnu en gang opført i indekset "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" og blev vurderet som "Gold" af EcoVadis. Virksomheden har desuden modtaget Silver Class-prisen fra RobecoSAM.

Fotomateriale kan downloades fra http://www.henkel.com/press

Contact information:

Lars Witteck, Corporate Communications HQ

Phone   49 211 797 - 2606 

E-Mail: lars.witteck@henkel.com 

Cecilia L Destoup, Head of Corporate Communications Nordic region

+46 10 480 7611

cecilia.l.destoup@henkel.com

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business units: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions, both in the consumer and in the industrial businesses, with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 50,000 people and reported sales of 18.1 billion euros and adjusted operating profit of 2.9 billion euros in fiscal 2015. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.

Tags:

Dokumenter og links