Udsigter for hele året bekræftet til trods for udfordrende forhold: Henkel viser stærke resultater i andet kvartal

  • Salg: +13,5 % til 4.695 mio. euro (organisk: +2,4 %)

  • Driftsresultat*: +14,0 % til 768 mio. euro

  • EBIT-margin*: +0,1 procentpoint til 16,4 %

  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +11,2% til 1,29 euro

  • Stærk organisk salgsvækst på emerging markets: +5,1 %

Düsseldorf – "Under markedsforhold med konstante udfordringer har Henkel leveret generelt stærke resultater i andet kvartal. Vi har igen opnået tocifret vækst i både salg og indtjening. De vigtigste faktorer var en solid vækst i organisk salg, sidste års opkøb og, først og fremmest, den stærke amerikanske dollar. Det organiske salg i emerging markets var stærkt og kom endnu en gang med et bidrag til væksten, der lå over gennemsnittet", siger Kasper Rørsted, CEO for Henkel.

Om Henkels resultater i de første seks måneder af 2015 udtalte Rørsted: "I første halvdel af 2015 kunne vi øge salget med næsten 1,1 milliarder euro til mere end 9,1 milliarder euro. Med en organisk salgsvækst på 3,0 procent, en justeret EBIT-margin på 16,2 procent og justeret EPS-vækst på 12,3 procent er vi godt på vej til at opfylde vores udsigter til hele året."

Om regnskabsåret 2015 sagde Rørsted: "Vi forventer, at de nuværende vanskelige økonomiske forhold vil fortsætte. Omskifteligheden i markederne vil stadig være høj. I denne sammenhæng er en høj grad af hurtig reaktionsevne og fleksibilitet afgørende for at skabe gode resultater. Vi vil derfor fortsætte med at tilpasse, forenkle og fremskynde vores strukturer og processer yderligere i takt med forandringerne i markedsforholdene."

* Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer

Udsigterne for 2015 bekræftet

Trods de udfordrende forhold bekræftede Rørsted udsigterne for hele året: "Vi forventer at opnå en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 pct. i 2015. Vi forventer, at den justerede indtjening før renter og skat vil stige til omkring 16 pct., og vi forudser en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på omkring 10 pct."

Resultaterne for salg og vækst i andet kvartal 2015

I andet kvartal 2015 havde salget igen tocifret vækst med 13,5 procent til 4.695 mio. euro. Justeret for en positiv indvirkning fra valutakursudsving på 7,3 pct. steg salget med 6,2 pct. Organisk – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 2,4 pct.

Forretningssektoren Laundry & Home Care havde en stærk organisk salgsvækst på 4,3 pct. I forretningssektoren Beauty Care var der en positiv stigning i organisk salg på 1,9 pct. Forretningssektoren Adhesive Technologies indberettede også en positiv organisk salgsvækst på 1,7 pct.

Efter fradrag af engangsfortjenester, engangsgebyrer og omstruktureringsgebyrer blev det justerede driftsresultat forbedret med 14,0 pct., fra 674 mio. euro til 768 mio. euro. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) steg med 21,4 pct., fra 589 mio. euro til 715 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat i procent af salget steg med 0,1 procentpoint til 16,4 procent. Den rapporterede indtjening før renter og skat steg med 1,0 procentpoint fra 14,2 pct. til 15,2 pct.

Henkels regnskabsresultat på -11 mio. euro holdt sig på samme niveau som samme kvartal året før. Skatteprocenten beløb sig til 24,6 pct. (samme kvartal året før: 22.8 pct).

Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg med 11,8 pct. fra 499 mio. euro til 558 mio. euro. Den rapporterede nettoindtjening for kvartalet voksede med 19,1 pct. fra 446 mio. euro til 531 mio. euro. Efter fradrag af 10 millioner euro, der skyldes ikke-kontrollerende renter, øgedes kvartalets nettoindtjening til 521 millioner euro (samme kvartal året før: 441 millioner euro).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 11,2 pct. fra 1,16 euro til 1,29 euro. Den rapporterede EPS steg fra 1,02 euro til 1,20 euro.

Nettoarbejdskapitalen i forhold til salg steg fra år til år med 0,6 procentpoint til 6,6 procent. Stigningen skyldes hovedsageligt opkøb og indvirkning fra valutakursudsving.

Gode forretningsresultater i første halvår 2015

I første halvdel af 2015 øgedes Henkels salg betydeligt med 1.059 millioner euro til mere end 9.125 millioner euro. Dette var en stigning på 13,1 procent i forhold til første halvår 2014. Justeret for virkningen af valutakursudsving steg salget med 6,5 procent. Organisk – dvs. justeret for virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 3,0 percent, med stærke resultatmæssige bidrag fra alle Henkels forretningssektorer.

Det justerede driftsresultat voksede med 182 mio. euro fra 1.293 mio. euro til 1.475 mio. euro (+14,0 procent). Den justerede indtjening før renter og skat i procent af salget øgedes med 16,0 procentpoint til 16,2 procent.

Den justerede nettoindtjening for halvåret efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg med 12,3 pct. fra 951 mio. euro til 1.068 mio. euro.

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 12,3 pct. eller 0,27 euro fra 2,20 euro til 2,47 euro.

Henkels økonomiske nettoposition pr. 30. juni 2015 var -634 mio. euro (31. december 2014: -153 millioner euro). Ændringen i forhold til slutningen af regnskabsåret 2014 skyldes hovedsageligt udbetaling af udbytte.

Udsigter for Henkel Group i 2015

Henkel forventer fortsat at skabe en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 procent i regnskabsåret 2015. Henkel forventer, at forretningssektorerne Adhesive Technologies og Laundry & Home Care begge vil generere organisk salgsvækst inden for dette interval. I forretningsenheden Kosmetik og Toiletartikler forventer Henkel at realisere en vækst på ca. 2 pct. Som tidligere forventer Henkel en stabil udvikling i andelen af salg fra vækstmarkeder. Set i forhold til tallene for 2014 forventer Henkel en forøgelse af den justerede indtjening før renter og skat (EBIT) til omkring 16 pct. og en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på omkring 10 pct.

Denne pressemeddelelse er en kortere udgave af en længere pressemeddelelse. Den fulde rapport for 2. kvartal 2015 samt øvrige informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, kan findes på internettet på adressen: www.henkel.com/press

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra de fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Cecilia L. Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

E-mail: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Tlf.: 46 10 480 76 11

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care (skønhedspleje), Laundry & Home Care (vask og husholdningsrengøring) samt Adhesive Technologies (lim, tætning og overfladebehandling). Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 50.000 medarbejdere og rapporterede i 2014 en omsætning på 16 428 millioner euro og et overskud på 2 588 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 400 medarbejdere og omsatte for 228,5 millioner euro i 2014.

Tags:

Dokumenter og links