• news.cision.com/
  • IFS/
  • Nyt studie fra IFS: Stor investeringsvilje i digital transformation, men mangel på de rette kompetencer bremser udviklingen

Nyt studie fra IFS: Stor investeringsvilje i digital transformation, men mangel på de rette kompetencer bremser udviklingen

Report this content

Virksomheder investerer mest i Big Data, ERP og IoT. Dog er hver tredje ikke forberedt på digital transformation pga. mangel på kompetencer.

IFS præsenterer nu resultaterne fra sin globale undersøgelse ”Digital Change Survey”, som er gennemført blandt virksomheder inden for produktion, olie og gas, luftfart, byggeri og anlæg, samt service. Undersøgelsen er baseret på svar fra 750 beslutningstagere i 16 lande, heriblandt Danmark, og er udført af analysevirksomheden Raconteur.

Stor investeringsvilje
Virksomhederne i undersøgelsen har en stærk vilje til at investere i digitale teknologier og derigennem udvikle sig og styrke konkurrencedygtigheden. Knap 90 pct. af respondenterne har afsat ’tilstrækkelige’ eller ’mere end tilstrækkelige’ midler til investering i digital transformation. De danske virksomheder i undersøgelsen skiller sig ud fra de 15 andre. Knap en femtedel, nemlig 18,4 pct., mener, at investeringen i digital transformation er utilstrækkelig.

De tre områder, som rangerer højest i forhold til kommende investeringer i digital transformation de nærmeste tre år, er Big Data og analyseværktøjer (47 pct.), Enterprise Resource Planning (ERP) (38 pct.) og Internet of Things (IoT) (36 pct.).

–Virksomheder forstår åbenbart vigtigheden af at fokusere på digital transformation, og Big Data og analyse, ERP og IoT er afgørende værktøjer for at kunne transformere forretningen. Det er kombinationen af innovative teknologier og virksomheders ekspertviden, der sikrer dem succes og konkurrencedygtighed fremadrettet, siger Kim Bursøe, Senior Business Advisor i IFS Danmark.

Mangel på kompetente medarbejdere
Det bekymrer, at over en tredjedel af virksomhederne (34 pct.) er ’noget uforberedte’ eller ’helt uforberedte’ på at håndtere den digitale transformation på grund af manglende kompetencer. På spørgsmålet om hvilke områder, der bliver ramt hårdest af manglen på kompetencer svarer 40 pct. ’beslutningsstøtte (BI)’ og 39 pct. ’it-sikkerhed’, ’AI og robotteknologi’ 30 pct., ’big data/analytics’ 24 pct., samt ’cloud’ 21 pct.

Ifølge de danske respondenter er det især ’cyber security’ (50 pct.), AI og robotteknologi (47 pct.) samt ’beslutningsstøtte’ (37 pct.), der rammes hårdt på grund af kompetencemangel.

–Selvom ny teknologi er vigtig for virksomheders digitale transformation, er det tydeligt, at adgangen til de rette kompetencer spiller en afgørende rolle. Det er bekymrende, at over en tredjedel af respondenterne ikke har det rette personale til at virkeliggøre det digitale transformationsprojekt. Disse virksomheder må lægge en strategi og plan, samt kortlægge hvilke organisatoriske roller, der er væsentlige for at sikre vækst i netop deres branche. De skal gøre en indsats for at tiltrække nye talenter, samt uddanne og beholde eksisterende medarbejdere, siger Kim Bursøe.

–Investeringer i industriel IoT (IIoT) giver en god ROI, hvilket er med til at drive implementeringen, fortæller Ralph Rio, VP Enterprise Software fra ARC Advisory Group. –Men talent er en begrænsning, hvilket IFS-undersøgelsen også viser. Derfor kan IoT-brugere indgå partnerskab med virksomheder som IFS, som tilbyder førende IoT-løsninger.

Store forskelle mellem brancherne
På spørgsmålet om virksomhedernes modenhedsgrad i forhold til digital transformation, dvs. om de oplever en faktisk fremgang, svarer 31 pct., at deres virksomhed befinder sig på de to højeste modenhedsniveauer ud af fem. I flybranchen svarer 44 pct., at de allerede drager nytte af digital transformation. På andenpladsen kommer bygge- og anlægsbranchen, hvor 39 pct. vurderer at være modne. I den modsatte ende findes olie- og gasbranchen, hvor blot 19 pct. mener, at de drager nytte af den digitale transformation.

–Forskellene i de forskellige branchers digitale modenhed er påfaldende. Flybranchen er meget konkurrencebetonet, og virksomheder er kommet langt ved at udnytte nye teknologier som f.eks. prædiktiv vedligeholdelse og produktion af reservedele ved hjælp af 3D-printing. Det bidrager til vellykket digitalisering, siger Kim Bursøe.

Drivkraft og investeringsfokus
43 pct. af respondenterne angiver ’intern proceseffektivitet’ som den vigtigste driver til digital transformation. ’Øget innovation’ (29 pct.) og ’vækstmuligheder i nye markeder’ (28 pct.) angives som hhv. anden og tredje vigtigste drivkraft. Et nedslag i de danske tal viser, at de danske respondenter skiller sig markant ud fra de andre landes respondenter, da næsten halvdelen (45 pct.) angiver ’konkurrencemæssige fordele’ som væsentligste driver.

Forhindringer på vejen til digital transformation
Trods de praktiske og teknologiske vanskeligheder med digital transformation er den største hindring den menneskelige faktor, nemlig ’modvilje mod forandring’ (42 pct.). Anden og tredje største forhindring er mere konkrete, nemlig ’sikkerhedstrusler’ (39 pct.) samt ’fravær af rette organisatoriske struktur og governancemodel’ (38 pct.).

De danske respondenter er særligt opmærksomme på, at fravær af rette organisatoriske struktur og governancemodel (53 pct.) og ’modvilje mod forandring’ (50 pct.) kan være forhindringer på vejen til digital transformation.

Hvilke teknologier er mest ’disruptive’?
Big Data siges at være den mest disruptive teknologi med en score på 7,2 ud af 10. På andenpladsen ligger automatisering (7,0) og på tredjepladsen IoT (6,6). Selvom om Big Data rangerer højest findes der en betydelig minoritet, som anser automatisering som den teknologi, der vil få største gennemslagskraft. Over 40 pct. gav automatisering en score på 8 eller højere ud af 10, mens 32 pct. gav samme høje score til Big Data. Inden for byggeri, luftfart og produktion angav hhv. 48 pct., 48 pct. og 50 pct. automatisering over 8 ud af 10, hvilket gør automatisering den højst scorende teknologi inden for disse brancher.

Om undersøgelsen
Denne undersøgelse er udført for IFS for at vurdere modningsgraden inden for digital transformation. Undersøgelsen beror på kvalitative interviews udført af analysevirksomheden Raconteur Custom Publishing og er baseret på svarene fra 750 beslutningstagere i 16 lande inden for olie og gas, luftfart, byggeri og anlæg, produktion, samt service. Landene i undersøgelsen er USA, Canada, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrig, Kina, Japan, Australien, Norge, Danmark, Holland, Spanien, Polen, Mellemøsten, samt Indien.

Anders Lundin, PR Manager for IFS in Scandinavia.Telefon: 46 8 58 78 45 00, press@ifsworld.com

Om IFS

IFS™ udvikler og leverer forretningssystemer til kunder i hele verden. De producerer og distribuerer produkter, vedligeholder aktiver og leder tjenestefokuserede aktiviteter. Vores medarbejderes industriekspertise og vores løsninger såvel som kundefokus, har gjort os til en anerkendt markedsleder indenfor sektoren. Vores 3,300 medarbejdere understøtter mere en 1 million brugere rundt om i verden gennem et netværk af lokale kontorer og et voksende økosystem af partnere. Yderligere information finder du på: IFSworld.com.

Følg IFS på Twitter: @ifsworld

Læs mere om teknologi, innovation og kreativitet på IFS Blog: http://blogs.ifsworld.com/

Abonner

Multimedia

Multimedia