Det danske energiselskab, NRGi, vælger Wipro som strategisk it-partner

København, Danmark og Bangalore, Indien: Den førende, globale it-, konsulent- og outsourcingvirksomhed, Wipro Ltd. (NYSE:WIT), meddelte i dag, at virksomheden har vundet en flerårig kontrakt med NRGi, et af de 5 største energiselskaber i Danmark. Som et led i kontrakten vil Wipro udvikle en ny it-platform til at omforme energiselskabets CRM, fakturerings- og servicebureauaktiviteter

I øjeblikket åbner Danmark op for sin energisektor og ændrer de lovgivningsmæssige rammer for at skabe mere gennemsigtighed for kunder og bane vejen for etableringen af et konkurrencedygtigt marked for energileverandører og forsyningsselskaber. Den nye it-platform vil hjælpe NRGi med at opfylde de nye krav til "engrossalg-modellen" på det danske elmarked og ligeledes danne grundlag for fremtidige digitale initiativer. Den vil også forbedre brugeroplevelsen for NRGi's slutbrugere.

Wipro vil designe, bygge, hoste og implementere et kundeinformationssystem (CIS) for NRGi i en platform som en servicemodel (PaaS). Løsningen med "CIS som en service" er baseret på Oracles Customer Care and Billing-platform, Meter Data Management-platform og Oracle CX Solutions. Denne platform vil sætte skub i den digitale transformation hos NRGi, der skal gøre energiselskabet mere kundeorienteret og erhverve flere kunder.

Derudover vil denne it-platform gøre det muligt for NRGI at tilbyde CIS-tjenester til andre mindre og mellemstore forsyningsvirksomheder i Danmark gennem en "Servicebureau"-model og dermed øge sin indtjeningsvækst. Teknologiske fremskridt sætter skub i udskiftningen af ældre CIS-systemer på tværs af forsyningssektoren. En hostet CIS-løsning med et skalérbart og attraktivt kommercielt produkt eliminerer forsyningsselskabernes behov for at lave forudgående investeringer i vanvittig dyre løsninger.

Gert Rieder, CEO for NRGi Infrastructure AS, sagde: "Vi har søgt efter at udvikle en ny CRM-platform, der kan fungere som et redskab til en mere enkel og effektiv kommunikation med vores kunder. Vi er glade for at have Wipro som vores it-partner, da virksomheden er en af de bedste systemintegratorer af Oracle-løsninger og har en af de mest omfattende porteføljer af løsninger i branchen. Ud over at kunne hjælpe os med at blive mere kundeorienteret vil den nye it-platform også give os mulighed for at vokse på det danske marked. Vores mål er at fordoble vores omsætning inden for fem år."

Carl-Henrik Hallström, chef for den nordiske region, Wipro Limited, sagde: "Vi er rigtig glade for at blive valgt som NRGi's it-partner. Vi er overbeviste om, at vores omfattende fagekspertise inden for energi- og forsyningssektoren sammen med vores ekspertise i integrationen af Oracle-løsninger vil hjælpe os med at muliggøre NRGi's vækstmål."

Om NRGi AS
NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med 1.200 ansatte og cirka 210.000 andelshavere. NRGi bidrager aktivt til realiseringen af de klima- og energipolitiske mål og går forrest i omstillingen til et intelligent og bæredygtigt samfund. Se www.nrgi.dk for yderligere oplysninger

Mediekontakter hos Wipro:

Subhashini Pattabhiraman

+91 9819773385

subhashini.pattabhiraman@wipro.com

Linda Boman

+46 722 208 329

linda.boman@wipro.com

Fremadrettede og advarende erklæringer

Visse erklæringer i denne meddelelse vedrørende vores fremtidige vækstmuligheder er fremadrettede erklæringer, som indebærer en række risici og usikkerheder, som kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede erklæringer. Risici og usikkerheder i relation til disse erklæringer omfatter, men er ikke begrænset til, risici og usikkerhed omkring udsving i vores indtjening, omsætning og fortjeneste, vores evne til at skabe og styre vækst, intens konkurrence inden for it-tjenester, vores evne til at fastholde vores omkostningsfordele, lønstigninger i Indien, vores evne til at tiltrække og fastholde højt kvalificerede fagfolk, tids- og budgetoverskridelser af rammeaftaler med fast pris og fast tidsfrist, kundekoncentration, immigrationsbegrænsninger, vores evne til at styre vores internationale aktiviteter, reduceret efterspørgsel efter teknologi i vores vigtigste fokusområder, forstyrrelser i telekommunikationsnetværk, vores evne til at fuldføre og integrere potentielle erhvervelser, ansvar for skader på vores servicekontrakter, succes i de selskaber, hvori vi foretager strategiske investeringer, tilbagetrækning af de finanspolitiske incitamenter fra offentlige myndigheder, politisk ustabilitet, krig, juridiske begrænsninger på tilvejebringelse af kapital eller erhvervelsen af virksomheder uden for Indien, uautoriseret brug af vores intellektuelle ejendomsret og generelle økonomiske forhold, der påvirker vores forretning og branche. Andre risici, som kan påvirke vores fremtidige driftsresultater, er beskrevet mere udførligt i vores indberetninger til de amerikanske børsmyndigheder. Disse indberetninger kan ses på www.sec.gov. Vi kan, fra tid til anden, foretage yderligere skriftlige og mundtlige fremadrettede erklæringer, herunder erklæringer indeholdt i selskabets indberetninger til de amerikanske børsmyndigheder og vores rapporter til aktionærerne. Vi har ikke forpligtet os til at opdatere fremadrettede erklæringer, der eventuelt fremsættes fra tid til anden af os eller på vores vegne. 

Tags:

Abonner