Mobil teknik kan spare transport- og logistikvirksomheder for millioner

En ny undersøgelse fra Intermec, gennemført af konsulentfirmaet Vanson Bourne, viser, at transport- og logistikvirksomheder kan spare godt tre millioner kroner hvert år ved automatisering og implementering af mobil teknik i virksomhedens arbejdsforløb. En betydelig del af virksomhederne kan dog gå glip af disse potentielle besparelser.

Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje virksomhed (39 procent) ikke har ændret sine logistikprocesser i løbet af det seneste år. Af disse virksomheder har næsten tre fjerdedele (72 procent) ikke gennemgået deres nuværende arbejdsmetoder i mindst to år. Samtidig viser undersøgelsen, at der er potentielle besparelser for over tre millioner kroner at hente¹.

Transport- og logistikchefer med kunder, der efterspørger levering samme dag², har identificeret driftsmæssig effektivitet som det vigtigste forbedringsområde i år³. 44 procent af virksomhederne mener, at en omstrukturering af processerne er det mest effektive middel til at opnå en forbedring.

Nøglen til forbedring af virksomheden er en udbygning af mobile positioneringstjenester, et område hvor cheferne mener, at man kan opnå besparelser på over 1,9 millioner kroner over de kommende tolv måneder. Alligevel er næsten en fjerdedel (23 procent) af de adspurgte virksomheder endnu ikke begyndt at implementere positioneringsteknik. Ifølge undersøgelsen er det blandt andet omkostningerne og manglende behov, som forhindrer dem i at udnytte disse fordele.

–   At udvikle mobil teknik til afhentning og levering, har længe været opfattet som et middel til at øge effektiviteten og sænke omkostningerne. Undersøgelsens resultat bestyrker denne opfattelse, siger Jeff Sibio, Industry Marketing Director for Transport og Logistik hos Intermec. At ignorere procesændringer er ganske enkelt ikke et alternativ på langt sigt.

Procesautomatisering

•   De adspurgte chefer mener, at mobilt bredbånd såsom 4G og LTE giver det bedste investeringsafkast (60 procent) efterfulgt af telematik integreret i bilerne (44 procent) og RFID (38 procent).

•   Der er stadig en betragtelig andel, som endnu ikke har implementeret ny teknik via omstrukturering. Af dem, som ikke har automatiseret deres arbejdsmetoder, angiver næsten 40 procent manglende behov i virksomheden som årsag til ikke at gøre det, mens 33 procent angiver omkostningerne som årsag.

•   Undersøgelsen viser, at 60 procent af organisationerne stadig benytter papirbaserede systemer i forbindelse med afhentning og levering, samt at ni procent desuden har planer om at udvide anvendelsen af papir i en eller anden form i løbet af 2013.

Krav om større nøjagtighed

•   Når de adspurgte bliver bedt om at rangordne kundernes krav, hævder 77 procent af cheferne, at serviceniveauet er det vigtigste.

•   Næsten en fjerdedel (24 procent) af virksomhederne vurderer, at øget tilgængelighed til data i backoffice-systemet er det område, som har størst behov for forbedringer, efterfulgt af øget detaljeringsgrad (23 procent) og forbedret nøjagtighed (22 procent).

–   Undersøgelsen viser, at implementering af teknik ikke blot er et omkostningsbesparende initiativ, men en nødvendighed for at kunne holde et serviceniveau, som gør kunderne tilfredse, siger Jeff Sibio. En yderligere bekræftelse af dette er, at mange transportorganisationer kæmper for at opfylde behovene fra nye beslutningstagere hos slutkunden.

–   Mange faktorer skal tages i betragtning, men via en grundig procesgennemgang kan virksomheder hurtigt finde en løsning, som kan bringe aktiviteterne op på et højere niveau.

1)    Det gennemsnitlige svar på spørgsmålet "Hvad har været og forventes at blive de mest betydelige omkostningsbesparelser efter omstrukturering af processerne?" stillet til virksomheder, som har gennemført en omstrukturering i løbet af de seneste tolv måneder. Svarene kom fra ledere af virksomheder i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrig, Australien og New Zealand.

2)    Mere end tre fjerdedele (77 procent) af virksomhederne i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrig, Australien og New Zealand siger, at deres kunder nu kræver, at de skal kunne levere samme dag, og 92 procent af virksomhederne hævder, at de oplever store udfordringer i at leve op til disse forventninger.

3)    38 procent af de adspurgte virksomheder henviser til driftsmæssig effektivitet som det område, der har størst strategisk betydning for deres virksomhed, mere end noget andet enkeltområde.

Yderligere information:
Pia Clerté, Regional Marketing Manager Northern Europe

Tlf: 46 8-622 06 59, epost: pia.clerte@intermec.com

Patrik Fredriksson, Nordic Sales Manager
Tel. 46-8-622 06 53, epost: patrik.fredriksson@intermec.com

Besøg www.intermec.dk for yderligere information eller følg os på http://www.twitter.com/intermec eller www.facebook.com/intermec.

Om Intermec
Intermec er en førende virksomhed inden for effektivisering af arbejdsforløb. Vi designer systemer til automatisk dataindsamling, og IT-løsninger til grænsefladen mellem ansatte i marken, aktiver og kunder. Der er lokalafdelinger i Stockholm, København, Oslo og Helsinki. Yderligere information om Intermec findes på www.intermec.dk.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen omfattede 375 transport- og logistikchefer i virksomheder med over 500 ansatte i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, USA, Australien og New Zealand. Den blev gennemført på vegne af Intermec af det amerikanske konsulentfirma Vanson Bourne i april 2013.

Tags:

Multimedia

Multimedia