Isover sætter ny rekord i sikkerhed

På et skilt foran parkeringspladsen på Isovers fabrik i Vamdrup har der i flere år stået tallet 766. Det var den hidtidige rekord på fabrikken for antal dage uden uheld med fravær. Nu er rekorden slået.

Bag succes’en ligger et langt sejt træk, som alle 214 medarbejdere på fabrikken har bidraget til. Det er en stor opgave, at få alle medarbejdere engageret og tænke sikkerhed ind i alt, hvad de foretager sig.

”Jeg er meget tilfreds med de resultater, vi har opnået. Det skyldes et målrettet arbejde gennem mange år, hvor vi hele tiden prøver at forbedre os. Der er stadig flere slag, der kan slås, men vi er kommet langt”, siger fabrikschef Jesper Knudsen, som har arbejdet med sikkerhed lige siden han for 10 år siden satte sig i chefstolen.

”Det er en lang rejse. Vi møder indimellem medarbejdere, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor vi arbejder så meget med sikkerhed. Men det gør vi jo ganske enkelt, fordi det er nødvendigt, hvis vi skal opfylde vores ambitionsniveau om, at folk ikke må komme til skade i arbejdet for Isover”, siger Jesper Knudsen.

Opskriften på succes

”Det vigtigste er, at man som leder viser engagement og viser vejen, og at man som medarbejder har en positiv indstilling til at arbejde med sikkerhed og er åben overfor nye tiltag”, siger fabrikschefen.

”Alle skal være med til at forbedre sikkerheden. Det er ikke nok bare at opfylde reglerne”, lyder det mere uddybende svar fra fabrikschefen.

Isover investerer hvert eneste år betydelige ressourcer i forbedring af sikkerheden, og en stor sikkerhedsorganisation har hele tiden fokus på målsætninger og de konkrete tiltag, der fremgår af handlingsplanen.

At sikkerheden har en meget høj prioritet fremgår af virksomhedens erklærede sikkerhedspolitik, hvor det fremgår, at ”Ingen prioritet er så vigtig, at det er værd at udsætte en medarbejder eller entreprenør for en fysisk risiko”.

Når man arbejder med sikkerhed, er der mange elementer, der skal på plads. Først er der de basale ting, som procedurer for at arbejde med maskiner, brug af værnemidler og at vide, hvad det betyder at arbejde på en sikker måde.

Risikoanalyser, uddannelse af medarbejderne og metoder til at lære af fejlene er vigtige ingredienser i sikkerhedsarbejdet på fabrikken.

Positiv dialog

Siden 2008 har Isover anvendt metoden kaldet SMAT (safety management auditor tool), hvor den positive dialog er i centrum. Metoden består i, at en trænet medarbejdet observerer en arbejdssituation og derefter taler med sin kollega om, hvad der gør arbejdet sikkert. Hvis der observeres usikre forhold eller situationer, vil man søge efter årsagen og om muligt løse problemet på stedet.

”Vi får mange observationer direkte fra medarbejderne om risikoproblemer, og det er faktisk vores målsætning at øge antallet af disse opservation, for så kan vi gøre noget ved problemerne. Men vi skal ikke hvile på laurbærerne, og på en virksomhed som vores vil der altid opstå risikosituationer. Når vi får en meddelelse, så tager vi også straks action”, slutter Jesper Knudsen.

Yderligere informationer:

Fabrikschef Jesper Knudsen 7217 1717.

Saint-Gobain Isover a/s udvikler, producerer og samarbejder med kunder om innovative og effektive isoleringsløsninger baseret på glasuld.

Saint-Gobain Isover a/s er ledende på markedet, og de to fabrikker i Vamdrup sydvest for Kolding og i Billesholm, Sverige, er blandt de mest moderne i verden.

Tags:

Multimedia

Multimedia