Lufttæthedskravet på 0,5 l/s m2 er ikke noget problem

Det kræver ikke alene lave u-værdier men også lufttætte huse at få energiforbruget ned på et minimum i fremtidens byggeri. Men det er ikke noget problem viser erfaringerne fra forsøgsprojektet Komforthusene ved Vejle.

Da Isover sammen med byggebranchens parter i 2007 igangsatte forsøgsprojektet med de 10 Komforthuse ved Vejle var målet at udvikle nye byggetekniske principper for boliger med et meget lavt energiforbrug. I dag fem år senere er vi blevet meget klogere på det rent tekniske område, men også på den betydning designfasen har for det endelige resultat.

”Erfaringerne fra de 10 huse viser, at det ikke er noget problem at bygge huse som lever op til 2020 kravene, og det endda med eksisterende byggematerialer. Men det kræver, at man i endnu højere grad end hidtil samarbejder på tværs af faggrupper” siger Susanne Højholt, teknisk chef hos Isover og fortsætter:

”Vi havde en Ph.d.-studerende til at følge designprocessen i de 10 huse, og hendes arbejde viser tydeligt, at i de grupper hvor man benyttede en form for designfacilitator, er der bedst sammenhæng mellem de teoretiske beregninger og den praktiske udførsel – og det betaler sig.”

Det gælder om at være omhyggelig

Lunderskov Nybyg har opført et af Komforthusene, Stenagervænget 28, og her var det først og fremmest en meget omhyggelig montering af klimamembranen, som fik luftskiftet ned på 0,27 l/s m2, hvilket er langt under kravet på 0,50 l/s m2. En del af forklaringen på den meget høje lufttæthed skal ifølge entreprenøren findes i valget af klimamembran, som er en ISOVER Vario Duplex. 

”Membranen er let at arbejde med og den tape, man bruger limer rigtigt godt. Der er også forskellige slags løsninger, der gør det helt tæt omkring installationer. Og på det overordnede plan er det et spørgsmål om at føre de gode gamle håndværksmæssige traditioner ind i byggeriet.”

”Det er en kombination af at instruere håndværkerne i, hvordan membranen skal monteres, og samtidig sørge for, at installationer som for eksempel rør og ventilation er på den varme side af membranen,” siger entreprenør Jesper Mikaelsen.

Endelig peger Jesper Mikaelsen og på, at en fuldspartling af væggene også er med til at øge tætheden.

Lunderskov Nybyg har siden opførelse af Komforthusene benyttet samme metode, for at opnå en høj lufttæthed i de omkring 25 enfamiliehuse, som virksomheden opfører om året. 

Yderligere informationer:

Salgs- og marketingdirektør Klaus Birk 7217 1717.

Saint-Gobain Isover a/s er ledende på markedet, og fabrikken i Vamdrup sydvest for Kolding, er blandt de mest moderne i verden.

Tags:

Multimedia

Multimedia