Mineraluld øger brandsikkerheden

Det er ikke lige meget, hvad man blæser ind i hulmuren eller på loftet, når huset skal efterisoleres. Mange alternative isoleringsmaterialer giver øget brandlast og er dermed mindre brandsikre end granulat bestående af mineraluld.

Efteråret er højsæson for efterisolering, for når kviksølvet i termometret skrumper og varmeapparatet kommer på overarbejde, så bliver husejerne opmærksomme på behovet. Det kan mærkes i byggebranchen, som står overfor en samlet byggemasse, som i den grad trænger til efterisolering.

Statens Byggeforskningsinstitut har foretaget en gennemgang af energimærker, og den viser, at hver femte husejer bor i et hus, der enten er helt uden isolering eller er meget ringe isoleret.

Men det er ikke lige meget, hvad man isolerer sit hus med, for der er stor forskel på produkternes brandsikkerhed.

”Isoleringsprodukter fra Isover er baseret på glasuld, der er ubrændbart. Det gælder også vores granulater,” siger Rikke Lildholdt, marketingchef i Saint-Gobain Isover.

”Når det gælder brandsikkerhed, er det en stor fordel at have et produkt, som fra naturens hånd er meget velegnet som brandsikring,” fortsætter marketingchefen.

ISOVER Granulat er fremstillet af 95% ren glas, som ikke kan brænde, og produktet er klassificeret som ubrændbart i brandklasse A2-s1,d0.

Mange alternative isoleringsprodukter kan ikke opnå denne klassificering. Ved brand medvirker fx papiruld til en øget brandbelastning, større temperaturstigning og større røgmængde under branden. Papiruld kan, når det tilsættes brandhæmmende kemiske stoffer opfylde brandklasse B-s2,d0, hvilket giver nogle begrænsninger i forhold til hvilke byggerier og konstruktioner, hvor papiruld kan anvendes.

Begrænsninger i anvendelse

Isolering, der ikke mindst er kl. B-s1,d0 må ikke bruges i bygninger højere end 3 etager (øverste dæk maks. 5,1 m over terræn) medmindre de bærende konstruktioner er af materiale i kl. A1 eller A2-S1,d0 (ubrændbare). Det betyder, at papiruld ikke kan anvendes i ældre etageejendomme i over tre etager, hvor etageadskillelsen typisk er træbjælker. Derimod kan isolering der er kl. B-s1,d0 (f.eks. Isover Glasuld) anvendes uden begrænsninger.

Isolering der er ringere end kl. D-s2,d2 (f.eks. nogle typer af papiruld) kan kun bruges når de beskyttes af en konstruktion eller en beklædning. Isolering i denne gruppe kan dermed ikke anvendes direkte ovenpå et bræddeloft, ej heller i et parcelhus.

Papiruld tilsættes borax

Selvom isolering med papiruld, halm og andre alternative materialer bliver markedsført som et miljørigtigt alternativ til mineraluld, bør man være opmærksom på, at produkterne tilsættes brandhæmmende og svampedræbende kemikalier, bl.a. borax, som er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Borax hæmmer forplantningsevnen hos mennesker og står også på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Ud over brandsikkerhed er sætningsaspektet, især ved efterisolering i vandrette konstruktioner, værd at se på. For eksempel sætter cellulose granulat sig op til 25%; dvs. at man efter nogle få år kun får ca. 75% af den forventede energibesparelse. Mineraluldsgranulat sætter sig mindre end 5%.

Yderligere informationer:

Salgs- og marketingdirektør Klaus Birk 7217 1717.

Saint-Gobain Isover a/s er ledende på markedet, og fabrikken i Vamdrup sydvest for Kolding, er blandt de mest moderne i verden.

Tags:

Multimedia

Multimedia