Får du al den bredbånd, du betaler for?

IT- og Telestyrelsen har lanceret en ny bredbåndsmåler. Med den nye bredbåndsmåler kan alle nu undersøge, hvilken hastighed, deres teleselskab leverer.

IT- og Telestyrelsens bredbåndsmåler adskiller sig fra de bredbåndsmålere, du kan finde hos teleselskaberne ved, at målingen foretages mellem din pc og det danske internetknudepunkt, der ligger i Lyngby. Teleselskabernes egne bredbåndsmålere viser typisk kun hastigheden frem til et punkt i teleselskabets eget net. - Det er vigtigt, at du som bredbåndsforbruger kan holde øje med, at du får den hastighed, du har aftalt med dit teleselskab. Den nye bredbåndsmåler giver forbrugere og teleselskaber et neutralt og objektivt værktøj, som kan bruges til det formål. Den kommende brancheaftale, hvor teleselskaberne vil oplyse, hvilken hastighed forbrugerne kan forvente, har dermed fået en hjælpende hånd med på vejen, siger videnskabsminister Helge Sander. Den nye bredbåndsmåler på it-borger.dk kan bruges af alle, uanset hvilket styresystem, der ligger på computeren. Det kunne en ældre udgave af bredbåndsmåleren ikke. En anden forbedring ved den nye bredbåndsmåler er, at det ikke kræver login og password at bruge den. Det betyder også, at den er meget hurtig at bruge. Det tager omkring 20 sekunder at få et måleresultat for både download og upload hastighed. Måleresultatet gemmes, så det er muligt senere at finde det frem igen eller sende det til teleselskabet, hvis måleresultatet ikke skulle leve op til forventningerne. Den ældre udgave af bredbåndsmåleren på it-borger.dk har været i drift siden februar 2007. Den har 88.000 registrerede brugere og har foretaget mere end 2 millioner målinger. Den nye bredbåndsmåler findes her: www.it-borger.dk/verktojer/bredbaandsmaaleren

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.