Hvem bliver Bedst på Nettet i 2009?

Offentlige myndigheder og institutioner dyster for niende gang om de eftertragtede netkroner, som afspejler kvaliteten af den digitale forvaltning og borgerbetjening. De nominerede er fundet, og videnskabsministeren offentliggør vinderne ved en prisuddeling på IT-Universitetet tirsdag den 1. december 2009.

Bedst på Nettet har fokus på, at borgerne skal opleve en øget kvalitet og fleksibilitet i mødet med det offentlige på nettet. Derfor vurderer Bedst på Nettet hvert år de offentlige digitale løsningers effekt og nytteværdi for borgerne. - Det er væsentligt, at borgerne kan komme i kontakt med det offentlige, når de vil, og hvor de vil. Det handler om at gøre hverdagen lettere for borgerne. Derfor sætter Bedst på Nettet fokus på udvikling af den digitale forvaltning og borgerbetjening, siger videnskabsminister Helge Sander. De nominerede inden for i alt syv kategorier er fundet. Videnskabsminister Helge Sander afslører vinderne ved Bedst på Nettets konference og prisuddeling tirsdag den 1. december 2009. Det sker på IT-Universitetet i København fra kl. 10.00-15.30. Prisoverrækkelsen finder sted fra kl. 14.45-15.15. Se de nominerede her: http://www.bedstpaanettet.dk/nominerede-2009. Find flere informationer om Bedst på Nettet på www.bedstpaanettet.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.