Hvert fjerde danske internetabonnement er mobilt

Danskerne er vilde med mobilt bredbånd. Det viser nye tal fra IT- og Telestyrelsen, som offentliggøres i dag.

I midten af 2010 var 25 pct. af alle internetabonnementer mobile bredbåndsabonnementer til computere, mens det et år tidligere var 16 pct. Antallet af mobile bredbåndsabonnementer til computere er steget med 78 pct. fra 418.000 i midten af 2009 til 744.000 i midten af 2010. Hertil kommer 308.000 datatillægsabonnementer til mobiltelefoner, hvilket betyder, at der ved udgangen af juni 2010 er over 1 million mobilabonnementer kun til databrug.

Antallet af bredbåndsforbindelser over fastnet er i første halvdel af 2010 steget med godt 1 pct. fra 2.083.000 til 2.117.000 abonnementer. Dette dækker over et beskedent fald i antallet af xDSL-abonnementer på 1 pct. til 1.240.000 abonnementer. Fiberforbindelserne er derimod steget med godt 10 pct. fra 137.000 ved udgangen af 2009 til 151.000 i midten af 2010. Trådløse WiMAX-forbindelser er fordoblet i løbet af første halvår 2010 fra 19.000 til 37.000 abonnementer og udgør nu 2 pct. af de faste bredbåndsforbindelser.

Antallet af fastnetabonnentlinjer falder fortsat. Nu er der kun lidt over 34 linjer per 100 indbyggere. Det tilsvarende tal for faste bredbåndsforbindelser er lidt over 38 abonnementer. På mobilområdet er udbredelsestallet over 136 abonnementer per 100 indbyggere.

Disse og andre udviklingstendenser på det danske telemarked er beskrevet i IT- og Telestyrelsens publikation ’Telestatistik - første halvår 2010’, som i dag offentliggøres på www.itst.dk.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Vicedirektør Finn Petersen på tlf. nr. 3545 0110 eller

Souchef Mette Stürup tlf. nr. 3337 9181.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Dokumenter og links