Konference om offentlige data i spil

Konferencen om "Offentlige Data I Spil" er et arrangement, som går ud på at gøre det nemmere at få adgang til at bruge offentlige data til at udvikle smarte digitale tjenester, analyser og andet. I USA har president Obama lanceret Data.Gov efter samme rationale, og i Storbritannien har man startet et lignende datainitiativ.

Formålet med konferencen er at belyse potentialerne i at bruge offentlige datasæt i innovative digitale tjenester, at diskutere hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med at gøre data tilgængelige og at dele visioner og erfaringer på området. Konferencen henvender sig både til offentlige myndigheder og til det private erhvervsliv. IT- og Telestyrelsen indbyder dig til konferencen ”Offentlige Data I Spil” torsdag den 4. februar i CPH Conference, Tietgensgade 65, København V. I efteråret 2009 udskrev videnskabsministeren en projektkonkurrence for virksomheder og borgere, som har idéer til digitale tjenester baseret på offentlige data. Projektidéer blev indsendt til Digitaliser.dk, hvor andre interesserede kunne kommentere på dem, og mange af idéerne blev til egentlige projektansøgninger. Et eksternt dommerpanel af eksperter i innovation, forretningsudvikling og web 2.0 har vurderet projektansøgningerne og udvalgt 3 vindere. Videnskabsministeren offentliggør vinderne på konferencen, hvor vinderprojekterne også vil blive præsenteret. Dommerpanelet udgøres af: Thomas Madsen-Mygdal - web2.0-specialist og medstifter af Social Square Jane Wickmann - direktør for erhvervsudvikling på Teknologisk Institut Tommy Ahlers - direktør og stifter af ZYB mobile indholdstjenester Christian Schwarz Lausten - specialist i brugerinddragelse og partner i Seismonaut Martin von Haller Grønbæk - IT-advokat og partner i Bender von Haller Dragsted Eva Berneke - medlem af Højhastighedskomitéen og strategidirektør i TDC Tommy Dejbjerg Pedersen - Country Manager i GeekHouse Mette Davidsen-Nielsen - tidl. chef for DR2, nu selvstændig konsulent På konferencen taler blandt andet: Helge Sander, videnskabsminister Peter Corbett, CEO i iStrategylabs i USA og hovedarkitekten bag datakonkurrencen ”Apps for Democracy”. John Sheridan, Head of eServices and Strategy, Office of Public Sector Information i Storbritannien. Adam Wolf, direktør i Domstolsstyrelsen. Javier Hernandez-Ros, Head of Access to Information Unit i EU Kommissionen. Desuden faciliterer den hollandske ”Open Data”-specialist Ton Zijlstra en debat mellem flere af talerne. Ton Zijlstra har indgående erfaring med at arbejde med udstilling og genanvendelse af offentlige data fra sit arbejde som konsulent for hollandske myndigheder og fra et utal af ”data camps” og lignende arrangementer for dataentusiaster. Program: 08:00 – 09:00 Registrering og morgenmad 09:00 – 09:15 Velkomst ved direktør Jørgen Abild Andersen, IT- og Telestyrelsen 09:15 – 09:45 EU-initiativer ved Javier Hernandez-Ros, EU Kommissionen 09:45 – 10:15 Kim Lindskov Knudsen, områdechef, Kort- og Matrikelstyrelsen 10:15 – 10:45 Kaffepause 10:45 – 11:15 Præmieoverrækkelse ved videnskabsminister Helge Sander 11:15 – 11:45 Præsentation af vinderprojekterne 11:45 – 12:15 Dansk myndighed 12:15 – 12.30 Live demo fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 12:30 – 12:45 Demo fra CVR 12:45 – 14:00 Frokost og Showroom 14:00 – 14:45 Apps for Democracy og offentlige data i USA ved Peter Corbett, iStrategylabs 14:45 – 15:30 Public Sector Information Strategy in the UK ved John Sheridan, Head of eServices and Strategy, Office of Public Sector Information 15.30 – 16.00 Kaffe og showroom 16:00 – 16.45 Debat: Offentlige data - potentialer og udfordringer, moderator: Ton Zijlstra, specialist i åbne data - Peter Corbett, USA - John Sheridan, UK - Adam Wolf, Domstolsstyrelsen - Dansk myndighed 16:45 – 17:00 Afsluttende opsamling ved vicedirektør Marie Munk, IT- og Telestyrelsen (forbehold for ændringer). Der vil være mulighed for interviews med vinderne, dommerpanelet, talerne og IT- og Telestyrelsen.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.