Konference om udstilling af offentlige data som platform

Højhastighedskomitéen har netop offentliggjort sine anbefalinger om, hvordan Danmark kan udnytte nye digitale muligheder til at effektivisere forretningsgange, fremme innovation, skabe nyt værdifuldt indhold og bedre digitale tjenester. En konkret anbefaling er at udstille offentlige data, så den private sektor kan bruge data som råstof i udviklingen af innovative tjenester og digitalt indhold. Som en del af initiativet ’Offentlige Data I Spil’ inviterer IT- og Telestyrelsen til konference om offentlige data og innovation.

På konferencen ’Offentlige Data I Spil’, som afholdes den 4. februar, præsenteres konkrete eksempler på innovation med udgangspunkt i offentlige data, og forretningspotentialet i at anvende data diskuteres. Der vil være indlæg fra danske myndigheder, og internationale eksperter vil fortælle om deres erfaringer med at sætte offentlige data i spil. Blandt andet vil Peter Corbett, som var arkitekten bag det amerikanske datainitiativ Apps for Democracy, fortælle om de amerikanske projekter og resultater. Videnskabsministeren kårer vindere af projektkonkurrence I efteråret 2009 udskrev videnskabsminister Helge Sander en projektkonkurrence for virksomheder, iværksættere, studerende og borgere om nye innovative tjenester baseret på offentlige data. Et eksternt dommerpanel af eksperter i innovation, web 2.0 og strategi har bedømt de mange indkomne forslag, og på konferencen vil videnskabsministeren afsløre vinderprojekterne. Erhvervsmæssig værdi, innovation, transparens og bedre offentlig service Idéen bag at gøre offentlige data tilgængelige er blandt andet, at det private erhvervsliv kan bruge offentlige data som råstof for udvikling af nye intelligente digitale produkter og services med erhvervsmæssig værdi. Samtidig kan data udnyttes på nye måder i analyser og som informationskilder, som kan styrke indsigt, transparens og den demokratiske proces. Offentlig information kan også gøres ’smartere’ gennem udvikling af nye former for sammenstilling og præsentation af data, og der vil kunne tilbydes flere intelligente og effektive løsninger til selvbetjening og indberetning. Konference om realisering af potentialerne Erfaringer fra Storbritannien og USA viser, at det ikke skorter på gode idéer til ny og innovativ anvendelse af offentlige data, og at den offentlige sektor også kan få stor gavn af datainitiativer. Formålet med konferencen er derfor at belyse potentialerne i udstilling af offentlige data og at diskutere, hvordan potentialerne kan realiseres. Konferencen afholdes den 4. februar og henvender sig især til private virksomheder og iværksættere og til offentlige myndigheder. Mere information om arrangementet og om tilmelding findes på www.digitaliser.dk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.