Konference om visioner for digitalisering

Videnskabsministeriet afholder for syvende år i træk IT-arkitekturkonferencen – dog under det nye navn digITAlisér 2010.

Konferencen DigITAlisér 2010 finder sted den 14.-15. april 2010 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Århus. Du skal være meget velkommen til at deltage i konferencen, hvor der også vil være mulighed for at arrangere interviews med oplægsholdere. Temaerne for årets konference er: • Det gode it-projekt • Visioner for digitalisering • Fælles byggeklodser Desuden bliver der på konferencen sat fokus på, hvilke nye initiativer der er i støbeskeen, og hvor der mangler offentlige fælles byggeklodser. Programmet for digITAlisér 2010 byder på spændende oplæg om digitaliseringens problemstillinger og løsninger. På konferencen kan du bl.a. deltage i debatten om Danmarks udvikling som højhastighedssamfund samt lytte til oplæg om andre landes erfaringer med åbne standarder. Som i de forrige år vil konferencen skabe gode omgivelser for networking og videndeling. I år er det muligt at sammensætte et personligt program ud fra dine interesser og få det sendt til din e-kalender. Det elektroniske program er opdelt i farver efter hvert tema, hvilket gør det nemt og overskueligt at følge oplæg indenfor dine interesseområder. Det fulde program kan ses her: www.itst.dk/digitalisér2010. Hvis du ønsker at deltage i konferencen, må du meget gerne give besked til mig på mail avi@itst.dk eller telefon 21 28 64 68. Jeg vil desuden være til stede under hele konferencen, så hvis du ønsker et interview med en oplægsholder, kan du kontakte mig enten før eller under konferencen.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Dokumenter og links