Nye tal for udviklingen på det danske telemarked

IT- og Telestyrelsen offentliggør i dag "Telestatistik – andet halvår 2009". Publikationen viser tal for udviklingen på det danske telemarked for blandt andet mobilt bredbånd, bredbånd og telefoni i andet halvår 2009.

Antallet af mobile bredbåndsabonnementer fortsætter med at vokse. I det seneste halvår er de rene dataabonnementer, der udelukkende bliver anvendt til datatrafik via for eksempel USB-modem eller dataindstikskort til computere, steget med 40 procent fra 418.000 i midten af 2009 til 587.000 ved udgangen af 2009. Antallet af mobile bredbåndsabonnementer med mulighed for både data og tale er steget 20 procent fra 876.000 til 1.049.000 i samme periode. Væksten i fastnet-bredbåndsabonnementer fortsætter også, og der var ved slutningen af 2009 2.085.000, hvilket svarer til 37,7 abonnementer per 100 indbyggere i Danmark mod 37,1 i juni 2009. Antallet af fastnet-telefonlinjer bliver derimod ved med at falde og er nu på 2.062.000 linjer. Hastighederne på bredbåndsabonnementer øges fortsat. Andelen af abonnementer med markedsførte downstreamhastigheder på mindst 10 Mbit/s er således næsten fordoblet på et år, fra 18 procent af abonnementerne ved udgangen af 2008 til 34 procent ved udgangen af 2009. Markedet for triple-play-løsninger, hvor kunden køber et samlet produkt bestående af telefoni, internet og tv, er vokset kraftigt i 2009. Antallet af triple-play-abonnementer er således steget med 163 procent fra 61.000 ved udgangen af 2008 til 161.000 ved udgangen af 2009. Disse og andre udviklingstendenser på det danske telemarked er beskrevet i IT- og Telestyrelsens publikation "Telestatistik - andet halvår 2009", som i dag offentliggøres på www.itst.dk. Se publikationen her: http://www.itst.dk/statistik/Telestatistik/halvarsstatistik/2009/telestatistik-for-2-halvar-2009.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.