Nye veje i offentlige it-projekter

Den moderne offentlige sektor stiller stadig større krav til udviklingen af velfungerende it-løsninger. Der er dog efterhånden mange eksempler på, at it-projekter ikke leveres til tiden, til budgettet og i den rette kvalitet. Men hvad er det, der går galt? Med en ny vejledning om agile metoder går IT- og Telestyrelsen alternative veje for at bringe it-projekterne sikkert i havn.

Der er næppe en klar og enkel løsning på det offentliges it-problemer, men ofte er et af problemerne en manglende fleksibilitet i udviklingsfasen. - Der er ingen tvivl om, at udfordringerne for myndighederne er store. Det er vo-res mål med denne vejledning at motivere myndighederne til at overveje at bruge en alternativ metode, når de skal i gang med udvikling af et it-projekt. Vi er godt klar over, at det er et langt, sejt træk at indføre en anderledes måde at håndtere it-projekter på, end myndighederne er vant til. Men de mange fejlslagne it-projekter, der ikke overholder tidsplanen, budgettet eller kvaliteten, giver til gengæld anledning til at tænke i nye baner, siger vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Marie Munk. Skal man prøve kræfter med den agile udviklingsmetode, skal man som myndighed være parat til at gøre op med de traditionelle måder at udvikle it-projekter på. Man starter ikke med en detaljeret kravspecifikation, og man har typisk heller ikke en traditionel aftale om fast pris, tid og ydelse. I selve udviklingsfasen er det afgørende, at man har en tæt dialog med leverandøren, at man løbende prioriterer opgaverne, og at man udvikler projektet i mindre forløb. - Vi har selv her i IT- og Telestyrelsen gjort os nogle gode erfaringer med den agile udviklingsmetode, da vi skulle udvikle en ny hjemmeside, digitaliser.dk. Vi erfarede, at det kræver langt mere af myndigheden, end man måske ellers er vant til, især skal man afsætte flere interne ressourcer. Til gengæld kunne vi komme hurtigere i gang med udviklingen, vi kom hurtigere i mål, og budgettet holdt, siger vicedirektør Marie Munk.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Dokumenter og links