Nyt EU-direktiv berører alle internetbrugere og internettjenester

Nye EU-regler vil få konsekvenser for stort set alle tjenester og brugere af internettet. It-sikkerhedskomiteen inviterer til debat om konsekvenserne på en konference den 2. marts.

Konferencen ”Privatliv og marked i en digital verden” har fokus på reglerne fra et nyt EU-direktiv, der vil få stor betydning for blandt andet onlinetjenesters mulighed for at bruge cookies og lignende midler til at indhente oplysninger om brugernes adfærd på nettet.

Informeret samtykke
Reglerne i direktivets artikel 5, stk. 3, fastslår, at der fremover som udgangspunkt skal indhentes et informeret samtykke fra en bruger, hvis man for eksempel ønsker at lagre en cookie eller opnå adgang til en cookie, som allerede er lagret på en brugers computer eller smartphone.

- Som It-sikkerhedskomité vil vi gerne give interessenterne viden om konsekvenserne af bekendtgørelsen og mulighed for selv at præge debatten om, hvordan vi indretter tjenester og teknologier med hensyn til privatlivets fred, uden at det spænder ben for det digitale marked, siger Linda Nielsen, der er formand for It-sikkerhedskomiteen.

EU-direktivet implementeres i dansk lov i en bekendtgørelse, der skal træde i kraft senest den 25. maj 2011. Bekendtgørelsen sendes i offentlig høring i marts.

Internationalt perspektiv
Konferencen indledes af formand, Linda Nielsen, der præsenterer It-sikkerhedskomiteens 10 anbefalinger til implementering af EU-direktivet. Herefter kommer konferencens internationale perspektiv, når medlem af Europaparlamentet Alexander Alvaro fremlægger intentionerne bag direktivet, efterfulgt af EU's svar på Datatilsynet, Peter Hustinx, der giver et bud på, hvordan man opretholder brugervenlighed i privatlivsbeskyttelsens navn. Direktør i Public Policy hos Yahoo!, Chris Sherwood, sætter som repræsentant for en global online virksomhed fokus på brugen af data og mulighederne for at agere under teknisk regulering.

Efter frokost vil deltagerne blive involveret i gruppedrøftelser, hvor de skal debattere direktivets betydning og være med til at finde praktiske løsninger, der tilgodeser alle parter.

Konferencen favner bredt
Alle interesserede er velkomne. Konferencen sigter særligt mod interessenter fra it-branchen, producenter af reklamefinansierede tjenester på nettet, forbrugerorganisationer, producenter af bannerreklamer m.fl.

Det er gratis at deltage i konferencen, der foregår den 2. marts 2011, kl. 9.30-16.00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K.

Oplysninger og tilmelding til konference findes via

http://www.itst.dk/sikkerhed/fora/it-sikkerhedskomiteen/konference-privatliv-og-marked-i-en-digital-verden 

Yderligere information
Yderligere information om konferencen og It-sikkerhedskomiteen fås ved at kontakte It-sikkerhedskomiteens formand, Linda Nielsen, via Eskil Sørensen, IT- og Telestyrelsen, komitesekretariat@itst.dk, telefon: 35 45 03 67.