Pressemeddelelse: Åbne standarder er slået igennem

Det offentlige Danmark har taget de åbne standarder til sig

Det viser en undersøgelse, som Rambøll Management har udført for IT- og Telestyrelsen. Undersøgelsen er baseret på 28 EU-udbud i offentlige myndigheder, der er gennemført siden 1. januar 2008.

I 9 ud af 10 tilfælde har myndighederne stillet krav om, at leverandøren skal overholde de åbne standarder. I nogle tilfælde er kravet direkte nedfældet i de vurderingskriterier, der er meldt ud som grundlag for valg af løsning. I andre tilfælde er krav om åbne standarder med i kravspecifikationerne.

Beslutning om indførelse af de åbne standarder blev truffet af Folketinget i 2006. Regeringen indgik i 2007 en aftale med KL og Danske Regioner om, hvordan de åbne standarder skulle indføres. Målet med indførelse af åbne standarder var at fremme et konkurrencepræget marked for software og medvirke til, at offentlige it-systemer, uanset valg af software, kan udveksle informationer på tværs.

Vicedirektør i IT- og Telestyrelsen Marie Munk, udtaler: "Det er glædeligt, at der allerede nu er opnået en så høj grad af modenhed - både hos myndighederne og hos leverandørerne. Resultatet viser, at det i den nuværende situation har været fornuftigt at vælge en pragmatisk 'dansk' metode - at basere indførelse af åbne standarder på aftaler i stedet for lovgivning."

Undersøgelsen kan læses her:
http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/publikationer/standardiseringspublikationer/indarbejdelse-af-abne-standarder-i-praksis-1

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.