Prisafgørelse styrker konkurrencen på bredbåndsområdet

IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse om, hvad bredbåndsselskaber skal betale for at levere bredbånd via TDC’s fiber- og kabel-tv-net. Dermed er der nu adgang for andre selskaber til at levere bredbånd over TDC’s kabel-tv-net (YouSee), idet der i 2009 blev truffet afgørelse om, at nettet skulle åbnes, når IT- og Telestyrelsen fastsatte priser. Desuden fastsættes priser for IP-tv via TDC’s kobber- og fibernet (multicast).

Hovedparten af TDC’s fibernet udgøres af det tidligere DONG fibernet i Storkøbenhavn og Nordsjælland. I forhold til TDC’s nuværende priser falder omkostningen for at levere bredbånd i dette område med cirka 25 - 30 procent. Eksempelvis falder engrosprisen for en 30 Mbit/s-forbindelse fra 256 kr. til 192 kr.

Engrosprisen for at levere bredbånd via kabel-tv-nettet bliver lidt over de gældende engrospriser for at levere bredbånd via kobbernettet. For en 10 Mbit/s bredbåndforbindelse leveret via kabel-tv-nettet bliver den månedlige engrospris omkring 100 kr., mens engrosprisen for en tilsvarende bredbåndsforbindelse leveret via kobbernettet er lidt over 83 kr.

Afgørelsen fastsætter også priser for at kunne levere IP-tv over TDC’s fiber- og kobbernet. Med de nye priser får de alternative udbydere bedre muligheder for at etablere et IP-tv produkt, der kan konkurrere med TDC’s tilbud. For eksempel vil priserne i DONG-området blive halveret.

Afgørelsen tager udgangspunkt i den såkaldte LRAIC-model, som betyder, at priserne afspejler et optimalt drevet telenet og teleselskab baseret på nyeste teknologi. Modellen er udviklet i 2002, og arbejdet med at revidere modellen blev påbegyndt i maj 2010. IT- og Telestyrelsen har siden da i dialog med branchen udarbejdet modellen for at kunne beregne priser for de nævnte tjenester.

For yderligere informationer kontakt vicedirektør Finn Petersen på telefon 72 31 91 01 eller fpt@itst.dk eller kontorchef Helle Bøjen Larsen på telefon 72 31 92 92 eller hbl@itst.dk.