Unge tager grøn it til sig

Videnskabsministeriets kampagne ”Tænk grønt” gik i uge 37 tæt på børn og unges grønne it-vaner med budskaberne om, hvordan vi bruger vores it mest miljørigtigt, og hvordan vi kan bruge it til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Nu viser en ny undersøgelse, at kampagnen har haft en positiv effekt.

- Vi lancerede kampagnen med det formål at få børn og unge til at ændre vaner, når de indkøber, bruger og skiller sig af med it-produkter. Med ganske simple, gode råd præsenteret i form af online events, konkurrencer og undervisning er vi nået ud til målgruppen med de vigtige budskaber, og de unge har taget budskaberne til sig, siger direktør i IT- og Telestyrelsen, Jørgen Abild Andersen. Kamp om pladserne i info-bussen Habbo er en af de samarbejdspartnere, der har været med til at skabe ”Tænk grønt”. Habbo er et online community for teenagere, hvor hver bruger har sin egen figur, som kan bevæge sig rundt og chatte med andre unge. I kampagneugen kunne brugerne lægge vejen forbi Habbos info-bus, som hver dag havde besøg af forskellige eksperter. Her var der fokus på, hvordan de unge selv kan påvirke deres omgivelser ved at være mere miljørigtige. Og det viste sig at være så populært, at der var kamp om pladserne i info-bussen. Flere unge slukker computeren De unge har taget kampagnens budskaber til sig, viser en ny undersøgelse foretaget af Videnskabsministeriet og Habbo. Blandt andet har de unge fået spørgsmålet ”Mener du, at det du gør i din hverdag, har betydning for vores klima?”. Det svarede 26 % nej til før kampagnen, mens tallet efter kampagnen er faldet til 19 %. De unge er således efter kampagnen blevet klar over følgerne af ikke at tænke grønt. Ved spørgsmålet ”Går du nogensinde fra din computer og lader den stå tændt?” svarede 71 % ”ja” før kampagnen. Efter kampagnen er de unge blevet klogere, og tallet er faldet til 55 %. ”En win-win situation” En af måderne at nå de unge på har været at kommunikere via deres foretrukne netsteder. - Habbos brugere har været rigtig glade for temaet om grøn it. Vi har haft mange besøgende i kampagneugen, som har givet udtryk for deres begejstring. Blandt andet skrev en bruger til os: ”Jeg har lært at ved at slukke for computer og ps3 og andre energi-slugende ting, når jeg ikke bruger dem, kan jeg både redde naturen OG min egen pengepung, så det er jo en win-win situation”, fortæller Country Manager hos Habbo, Peter Espersen. Information om kampagnen kan findes på www.it-borger.dk/tg. Se mere om Videnskabsministeriets arbejde for grøn it på www.it-borger.dk/forbrug/gron-it.

Om os

IT- og Telestyrelsens vision er at skabe fundamentet for digitaliseringen af Danmark og gøre landet til et vidensamfund i verdensklasse. Styrelsen er en del af Videnskabsministeriets koncern. Realiseringen af IT- og Telestyrelsens vision kræver en strategisk indsats på følgende områder: Infrastruktur: Danmark får en elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Færdigheder: Danskerne opnår de fornødne kompetencer til at udnytte denne infrastruktur optimalt. Sikkerhed: Danskerne føler sig sikre og trygge ved at anvende infrastrukturen. Indhold: Danskerne bruger i praksis infrastrukturen, fordi der via den udbydes indhold, som giver værdi og nytte. Grøn it: IKT skal aktivt bidrage til reduktion af energiforbruget og miljøbelastningen i Danmark.

Multimedia

Multimedia