20 stearinlys opvarmer hus på 175 m2

Økonomi er en del af kernen i passivhuskonceptet. For når varmebehovet sænkes så meget som i et passivhus, kan man klare sig med et mikro-varmeanlæg.

Et nyt passivhus koster omkring 10 procent mere at opføre end et traditionelt hus, der kun lige overholder bygningsreglementets energikrav. Det skyldes primært, at der bygges med en større omhu for at være sikker på, at huset er tæt nok. Man forventer dog, at priserne på passivhuse falder i takt med, at markedet bliver større. Der vil ske en stærkt øget efterspørgsel hen imod 2020.

At investere i mursten er sund fornuft

Et hus bygget af mursten er en god investering. I særdeleshed når man indregner vedligeholdelse i husets levetid. Murværk kræver ingen overfladebehandling eller maling, og teglhuse har en forventet levetid på mindst 100 år. Tegl tåler endvidere fugt og giver yderst sjældent fugt og skimmelproblemer. Det skal også bemærkes at næsten 100 % af al tegl kan genanvendes”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Murstenshuse, der er et tungt byggeri, holder på varmen og nedsætter behovet for køling og ventilation, hvilket også bidrager til lave driftsomkostninger i husets levetid. Det ekstremt lave varmetab i passivhuse betyder, at man næsten ikke har behov for opvarmning. I et typisk passivhus på 175 m2 har man brug for mellem 1.300-1.600 Watt, når det er koldest udenfor, hvilket i princippet kan klares med ca. 20 stearinlys eller også, at der bor mennesker i huset.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia