4.000 arbejdspladser sættes over styr og CO2-belastningen forøges

Følger vi blindt Klimakommissionens anbefalinger går det ud over Danmarks konkurrenceevne og beskæftigelse. Danmark er ikke isoleret, vi bor ikke i en osteklokke, men i en globaliseret verden og dansk enegang kan blive en katastrofe for både miljø og udkandtsdanmark. Sådan lyder de dystre forudsigelser fra Kalk- og Teglværksbranchen

Vi må se på sammenhængen mellem Danmark og andre lande, se på hvor vi mest effektivt producerer og udnytter vores energiressourcer og samtidig reducerer CO2-udslip mest muligt, samtidigt med, at vi skal sikre en ægte bæredygtig udvikling ellers kommer vi aldrig i hus med et lavere energiforbrug og en lavere CO2-udledning” siger direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen.

Langsigtet og bæredygtig tænkning skal kendetegne udviklingen i Danmark.

De materialer vi bygger fremtiden boliger med skal ikke blot have en lav CO2-udledning i produktionsfasen, de skal også have en lang levetid og et lavt vedligehold, dermed en lav miljøbelastning i hele deres levetid og når de bortskaffes. Kort sagt vi skal bygge ægte bæredygtigt.

Den danske teglindustri har igennem de seneste ti år gennemført en energieffektivisering på 11%. Det har bl.a. betydet, at ”Årets Energisparepris” for virksomheder i 2004 gik til et teglværk.

Mens vi venter på biogassen

Klimakommissionen anbefaler en markant forøgelse samt adgang til biomasse. Dette har vores fulde opbakning, vore egne foreløbige vurderinger viser nemlig, at vi kan erstatte op til 75 % af den naturgas, der i dag anvendes på landets teglværker, med biogas. Det kræver blot, at biogassen er til rådighed i en acceptabel kvalitet, i tilstrækkelige mængder samt til en konkurrencedygtig  pris. Vi støtter helt miljøminister Karen Ellemann’s tanker om at genanvende det organiske affald, og lade det indgå i produktion af biogas.

Den samlede mængede biogas vurderes til ca. 850 mio. m3 biogas, hvilket svarer til ca. 500 mio. m3 naturgas. For at udnytte den, er det nødvendigt med en national plan for distribution af biogassen – f.eks. gennem det nuværende naturgasforsyningsnet.

Vi er klar til at gennemføre en delvis overgang til biogas, når den er til rådighed. Indtil da benyttes naturgas, som for øjeblikket er den ”reneste og mest miljøfornuftige” energiform, som kan anvendes til brænding af tegl.

At pålægge strafafgift på mineralogiske processer, giver ingen mening, og resultatet er enkelt: I dag giver branchen beskæftigelse til ca. 4.000 personer, primært i udkants-Danmark. Det er disse job som forsvinder, og erfaringerne viser, at de aldrig kommer igen.

Det er også givet, at flere lande, som f.eks. Tyskland, vil lade mindre virksomheder med en CO2-udledning på under 25.000 t CO2 pr. år slippe for kvotehandel. Der er ingen tegn på, at man vil gøre det samme i Danmark. Resultatet bliver, at man f.eks. i Tyskland kan undgå at skulle købe dyre CO2-kvoter, undgå NOx-afgift samt undgå høje afgifter på både strøm og brændsel.

Gøres det, kan vi se frem til, at vores huse bygges af mursten fra vore nabolande, hvilket vil øge forbruget af energi og vil udlede mere CO2 end for de mursten, vi selv kan producerer.

Endelig bør vi også spørge os selv: Danmark har ikke mange naturlige råstoffer. Skal vi virkelig selv ødelægge de industrier, som udnytter de få naturlige råstoffer, som Danmark har i form af ler, kalk & kridt.

Det er ikke klogt for Danmark i denne sag at gå enegang!

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links