Bæredygtigt og sundt skolebyggeri hitter

Den ny trend inden for skolebyggeri er bæredygtige skoler, hvor bygherren har fokus på byggematerialer, der skaber ren luft, mindre støj og en tilpas temperatur i klasseværelset.

Bæredygtighed samt sundhed, trivsel, velvære og komfort er rykket helt ind klasseværelset i mange af de nye skoler, der i disse år bliver opført rundt omkring i landet. Og det er der flere gode grunde til. Først og fremmest handler det om at bruge byggematerialer, der har en lang holdbarhed, lav vedligeholdelse og ikke mindst sikre, at vores børn kan opholde sig i en skole med et godt og sundt indeklima.

Der bliver i disse år investeret milliarder i nye skolebyggerier, som udgør en meget betydelig post på kommunernes budget. Alene i 2015 afsatte de 98 danske kommuner 25,4 pct. af det samlede anlægsbudget til folkeskolen, svarende til 4,2 mia. kr. Og det er omtrent på samme niveau som i 2014.

Forkerte valg af byggematerialer kan medføre støj, temperaturstigninger og dårlig luft, hvilket vil gå ud over elevernes sundhed, velvære og koncentration.

Undersøgelser viser, at indeklimaet har stor betydning for indlæringen. Alene tilstrækkelig frisk luft kan forøge elevernes indlæring med op til 20 procent. Manglende udluftning og deraf forøget luftfugtighed i klasselokalet kan ligeledes være årsag til vækst af skimmelsvamp og husstøvmider, der kan påvirke sundhed og velvære.

”Vi kan se, at flere af de kommuner, der i øjeblikket opfører nye skoler har fokus på bæredygtighed og bygger i mursten med tegl på taget. Det er ikke alene klogt for at skabe de bedste fysiske rammer for indlæring, men det er også et fordelagtigt valg i forhold til at nedbringe udgifterne til vedligeholdelse og gavnligt for det omgivende miljø,” fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen. En tendens som også ses i de øvrige nordiske lande, hvor flere norske og svenske kommuner har besluttet, at bygge i murværk netop på grund af de økonomiske og sundhedsmæssige fordele.

Bæredygtighed hele vejen rundt

Kalk- og Teglværksforeningen har fået foretaget en omfattende EPD miljøvaredeklaration – fra ”vugge til grav” – og den viser, at byggematerialer i tegl ikke indeholder nogen former for sundhedsskadelige stoffer, og desuden har en holdbarhed på 150 år.

Teglsten er ikke alene et bæredygtigt byggemateriale, hvad angår miljøet, men er også bæredygtigt ud fra en økonomisk betragtning. Det skyldes blandt andet den lange levetid og de lave udgifter til vedligeholdelse samt den høje gensalgsværdi. Murstensbygninger holder desuden på varmen og nedsætter behovet for køling, hvilket også bidrager til lave driftsomkostninger i husets levetid.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia