Byggebranchens kopiprodukter mister skønheden med årene

For hvert originalprodukt findes en endeløs række kopier. Det gælder også for mursten og tagsten af tegl. Men kopierne skuffer, når tidens tand sætter ind: De kan forvitre, ruste og miste farven. Kun de originale teglsten bevarer deres æstetiske udtryk for eftertiden.

Tegl taler til vores sanser og giver bygninger et særligt æstetisk udtryk, som har været værdsat gennem århundreder. Arkitekter og bygningskonstruktører taler i den forbindelse om tegls ”materialitet”, eller ”stoflighed”.

Ifølge den svenske byggekonsulent og forfatter, Tomas Gustavsson, handler materialitet om menneskers subjektive oplevelser af materialer. I sin bog ”Moderna tegeldetaljer”, fremhæver han bl.a. evnen til at ældes med ynde og det særlige menneskelige og håndværksmæssige element, som murværk udstråler, som del af tegls unikke materialitet.

Det er netop dette særlige udtryk, denne materialitet, som mange producenter søger at kopiere med produkter i bl.a. beton, metal, puds og plastfiber.

Uheldige egenskaber med i købet
Problemet med kopiprodukterne er, at selvom de måske ligner tegl, er det ikke muligt at kopiere alle tegls naturlige egenskaber, herunder evnen til at bevare det æstetiske udtryk over tid.

”Vælger man at bygge med kopiprodukter, må man forvente, at bygningens udseende ændrer sig dramatisk over tid – desværre ikke til det bedre. F.eks. mister betontagsten farven med tiden og bliver grå, ligesom taget generelt har kortere levetid. Metalplader ruster og giver ikke samme spil som et tegltag. Plastikpuds kan give fugtproblemer, fordi det ikke kan ånde. – I Sverige er flere tusinde boliger ramt af skimmelsvamp netop som følge af plastikbaseret puds på en træbagmur. På den måde kan man få man en hel række uheldige egenskaber med i købet, hvis man vælger kopierne”, siger Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Misvisende betegnelser vildleder forbrugerne
Det er imidlertid ikke altid lige let for forbrugerne at vælge originalerne. Visse produkter, f.eks. betontagsten, får tilknyttet betegnelsen ”tegl”, ligesom de fås i farven ”teglrød”, selvom produkterne intet har med tegl at gøre.

”Tegl er brændt ler. Det har intet med beton at gøre. At kalde noget for ’betontegl’ er derfor misvisende overfor forbrugerne”, siger Tommy Bisgaard.

Kvalitet der holder sig smukt i mere end 100 år
Tegl er et 100 % naturprodukt uden skadelige indholdsstoffer. Holdbarheden på op til 100 år eller mere kan normalt ikke matches af kopierne. Både mursten og tagsten af tegl er farvebestandige og fås i utallige farver, former og udtryk. Farverne fremkommer naturligt i brændingsprocessen uden tilsætning af kunstige farver. Det betyder bl.a., at tegl patineres smukt gennem årene og bevarer sit æstetiske udtryk for eftertiden.

Læs mere om tegls egenskaber på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia