Byggebranchens Mr. Bæredygtighed fylder 60 år

Tommy Bisgaard er administrerende direktør for teglbranchen og formand for det danske udvalg til udarbejdelse af fælleseuropæiske definitioner og normer for fastlæggelse af ægte ”Bæredygtighed” i byggeriet.

Han er kendt for sit store engagement i det europæiske bæredygtighedsarbejde og optræder ofte som foredragsholder, skribent og debattør inden for byggesektoren vedr. bæredygtighed.

For 10 år siden fik han til opgave at opbygge en stærk brancheorganisation med international indsigt og viden i så forskellige områder, som fremstilling/produktion, miljøforhold, forskning & udvikling, profilering af branchen samt lovgivning & regler i Danmark, Norge, Sverige og EU.

Han er også i både Danmark og i EU en aktiv lobbyist for en branche, som udvinder råstoffer og anvender en del energi i fremstillingsprocessen. Den stærke fokus på ressource- og energiforbrug samt CO2- og klimadebat, har sat tydelige spor i teglbranchens konkurrenceevne og den danske teglindustri er i dag førende inden for energiudnyttelse på Europæisk plan.

Tommy Bisgaard er formand for Miljøkomiteen for Europas virksomheder inden for tegl og andre keramiske produkter, som dækker flere tusind virksomheder med ca. 250.000 ansatte inden for EU. Han er samtidig medlem af de Europæiske Byggematerialeproducenters Miljøkomite i CEPMC, der inden for EU repræsenterer virksomheder med ca. 2.5 mio. ansatte.

Gennem de seneste år er det lykkedes foreningen at samle f.eks. alle danske teglværker i en fælles positionering af bæredygtige byggematerialer. Man også fået medlemmer inden for den Skandinaviske teglindustri, således at foreningen i dag koordinerer en fælles markedsføring og lobby af branchen i Danmark, Sverige og Norge.

Civilingeniør og Globetrotter

Tommy Bisgaard, der er uddannet civilingeniør i kemi og produktion ved DTU, har i over 35 år været beskæftiget med bl.a. teknik, produktion, miljøforhold, markedsføring og anvendelse af mineralogiske produkter inden for kalk, tegl, mørtel og cement.

De første år efter uddannelsen var han beskæftiget med ledelse af opstart og indkøring af cement- & kalkfabrikker og andre mineralogiske virksomheder med verden som arbejdsplads inden for F. L. Smidth gruppen, hvor han var udstationeret i forskellige lande i Europa, Sydamerika, Mellemøsten og Fjernøsten.

Efter de første mange rejseår blev han i 1980’erne ansat i Faxe Kalk, hvor han i en årrække var underdirektør for det tekniske område og senere direktør for virksomhedens oversøiske aktiviteter.

I år 2000 blev han administrerende direktør i brancheforeningen Kalk- og Teglværksforeningen, hvis sekretariat han nu har ledet i over 10 år. Foreningens medlemmer omfatter i dag produktion af mange forskellige byggeprodukter inden for de tunge danske byggeri såsom mursten, tegltagsten, mørtel, let- og porebeton.

Der afholdes reception i morgen d. 11. august kl. 13.00 på Axelborg, Vesterbrogade, København V.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links