Bygninger skal trække vejret, ellers bliver de også syge!

Billige byggematerialer og ”gør det selv”-tilgangen følges ofte ad. Men iveren efter at spare penge resulterer ofte i boliger, der lider af ”åndenød”. Fugt og indeklimaproblemer lurer i kulissen. Teglbranchen opfordrer til at tænke mere langsigtet, når det gælder valg af byggematerialer og bærende konstruktioner.

Et sundt indeklima handler bl.a. om at sikre den rette luftfugtighed inden døre samt sikre, at man kun anvender materialer, der kan tåle fugtigheden. Ellers risikerer man både fugtskader, råd og skimmelsvamp i konstruktionen samt følgesygdomme hos beboerne. Det er velkendt for de fleste. Hvad der måske ikke er så velkendt, er, at vi bogstaveligt talt pakker os ind i plastik, når vi følger moderne byggeskik.

Tæthed kræver ekstra udluftning
Det er brugen af de lette, og ofte billige, byggematerialer som gips og træ kombineret med f.eks. dampspærrer af plastik, der giver problemet. Disse materialer holder meget på fugten eller er stort set uigennemtrængelige for luftens vanddamp. Da en bygnings beboere hver dag afgiver litervis af vanddamp fra udåndingen og andre aktiviteter såsom bad og madlavning, stiller konstruktioner med ekstrem tæthed store krav til bygningens udluftning, f.eks. i form af ventilationsanlæg.

Andre veje er mulige
Vil man gøre en ekstra indsats for et godt indeklima, kan man derfor overveje at erstatte de lette byggematerialer med mursten og tagsten af tegl. Tegl er et materiale med forholdsvis store porer, der gør det let for murstenen at optage fugten fra luften og udskille den hurtigt igen uden at tage skade. Beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, i Danmark viser, at et fuldmuret hus er dobbelt så hurtigt til at optage og afgive vanddampen fra luften igen, end f.eks. et traditionelt træhus.

Tænk langsigtet
Tommy Bisgaard, direktør for brancheforeningerne Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk, opfordrer til at tænke langsigtet, hvis man overvejer gør-det-selv-løsningerne:

”Det er fristende at vælge den billigste løsning her og nu. Men hvis først fugten får rigtig fat i de billige konstruktioner, kan det kræve en dyr totalrenovering. Her taler de mange fugtskandaler deres tydelige sprog. Et godt indeklima, hvor fugtindholdet reguleres bedst, kræver byggematerialer som tegl. Til gengæld har man så en fugtsikker bolig, der kan holde i århundreder”, udtaler han.

Læs mere om indeklima og tegl på www.bygitegl.dk eller www.teglapp.dk

Skemaet viser tiden til materialers skift fra absorption til desorption af vand samt estimeret mængde absorberet vand fra afdampningens start til skiftet. Kilde: SBi

Figuren viser forskellige materialers vanddampgennemtrængelighed. Kilde: SBi

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia