Danmarks nationaltage er røde

Nogle arkitekter er vilde med de flade tage, men når Familien Danmark vælger tag, er det et tegltag med hældning og gerne med røde eller sorte tegl. I 70’erne var ca. 20 procent af alle tage lavet af sort og gråt tagpap, men i dag er det stadig de røde tegltage der tegner sig for størstedelen af Danmarks tage.

Tegltaget har lagret sig i danskernes bevidsthed som den ægte vare og en solid løsning der ikke kræver meget vedligeholdelse. Den klassiske tegltagkonstruktion forbindes med kvalitet, og står dermed i kontrast til de mange kopierer, som ofte ses inden for beton, plast- og stålmaterialer. De røde- og sorte teglsten er især populære, selvom der kan vælges teglsten blandt et hav af farver. På den måde opstår der let sorte eller røde boligkvarterer. Ringsted et eksempel på dette, idet byen kaldes for ”de røde tages by” pga. de mange røde tegltage. 70’ernes byggestil med flade tage blev indført fra USA, men med det våde danske klima blev det en uheldig affære med fugtskader til følge pga. dårlig tagkonstruktion og mangelfuld vedligeholdelse. Det danske klima er i dag blevet mere ekstremt pga. den globale opvarmning, og SBi er netop i gang med at undersøge konstruktionsfejl i typehuse fra 50- og 60’erne med forholdsvis flade tagkonstruktioner og skalmure. De ekstreme vejrforhold betyder, at den maksimale vindbelastning vil stige med 40 procent i løbet af de kommende år, hvilket kan få de flade tage til at flyve af i den næste orkan. Selvom der nu er krav til en lille hældning på alle tage, er kravene ikke skrappe nok, mener flere eksperter. Ifølge Byggeskadefonden er det vigtigt at vælge: • Enkle tagformer med rejsning, få gennemføringer og inddækninger, da det normalt medfører færre svigt og skader end komplekse tagformer og utilgængelige tagrum. • Solide materialer, som har et vist "overskud" i forhold til taghældningen og de ydre påvirkninger fra vind og vejr på opførelsesstedet. • Et korrekt undertag med samme levetid som den ydre tagbelægning Et tæt tag forudsætter både en tæt ydre tagbelægning eller et tæt undertag. Så derfor er det væsentlig at vælge et undertag med en levetid, som matcher den ydre tagbelægnings levetid. De mest risikobetonede flade tage bliver i nogle tilfælde belagt med perlegrus, men det gør det også vanskeligt at afsløre eventuelle utætheder i taget. Utætheder ses som den grundlæggende årsag til fugtskader, der ofte skyldes manglende vedligeholdelse, men også fejl i udførelsen og i konstruktionen er væsentlige årsager til, at der kommer fugtskader. I dag har stort set alle nyopførte typehuse tag med hældning, og tendensen er klar: Danskerne går efter det sikre valg – et tag med rejsning og uden kviste og skotrender. Teglsten kræver ikke meget vedligeholdelse, og har normalt en levetid på mere end 100 år, forklarer Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen.

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links