Dansk teglviden styrker svensk murværkstradition

Murværk og tegl er ved at få et stort comeback i Sverige. Men svenske bygningskonstruktører mangler viden om murværks dimensionering. Derfor vender de blikket mod Danmark og det dansk-udviklede beregnings- og projekteringsprogram, EC6-design.

Svensk murværkstradition har i mange år stået i skyggen af andre byggemetoder. Derfor mangler der viden blandt svenske bygningskonstruktører om især dimensionering af murværk. Det mener bygningskonstruktør og forfatter Tomas Gustavsson fra Lunds Tekniska Högskola og murværksekspert og tekn. dr., Arne Cajdert.

I en artikel fra det svenske magasin, Bygg Teknik november 2013, anbefaler de derfor at se mod Danmark, hvor murværkstraditionen står stærkt, og hvor der er hjælp at hente i det dansk-udviklede dimensioneringsprogram, EC6-design, som bruges af flere end 200 rådgivende ingeniørfirmaer, ingeniørskoler m.fl.

Videndeling på tværs af landegrænser
”I Skandinavien har vi tradition for videndeling og for at inspirere og lære af hinanden landene imellem. Det er glædeligt, hvis EC6-programmet også finder rodfæste hos vores skandinaviske naboer”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk, der er med til at finansiere programmet.


Fakta om EC6

  • EC6design.com er et online program til beregning og projektering af murede konstruktioner.
  • SBi og Teknologisk Institut har udviklet programmet, der blev søsat i 1993 og siden løbende er konverteret til den fælleseuropæiske murværksnorm EN 1996-1-1.
  • Programmet finansieres af Kalk- og Teglværksforeningen og BIB.
  • EC6design.com findes på dansk og engelsk og anvendes af omkring 200 rådgivende ingeniørfirmaer og ingeniørskoler.

Læs mere om EC6design.com her
Læs mere om murværk på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia