Danskerne vil ikke vedligeholde deres huse

Når vi bygger nyt hus, ønsker vi så lidt vedligeholdelse som muligt. En undersøgelse viser, at vi hverken har lyst eller penge til at renovere og vedligeholde vores huse. Derfor ønsker vi i højere grad materialer med lang holdbarhed og intet vedligehold.

Boligejeranalysen, der er foretaget af Bolius og Gallup, viser, at omkring 20 % af danske husejere ikke orker at vedligeholde deres hus. Og at mere end 60 % af husejerne har svært ved at finde penge til vedligeholdelse. Vedligeholdelse forbindes af mange husejere med pligt, besvær og store omkostninger.

Hvis man vil undgå at skulle vedligeholde sin bolig i tide og utide, skal man som tommelfingerregel bygge i materialer med lang levetid og med et lavt behov for vedligehold. En af de meget store fordele ved at vælge et muret hus med tegltag er, at det holder rigtig længe og næsten ikke skal vedligeholdes. Det passer stort set sig selv og får med tiden en flot patina, især hvis huset får lov til at stå uden nogen form for overfladebehandling. Fordi murværk ikke kræver vedligeholdelse, sparer du både tid og penge, som kan bruges til andre fornøjelser”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Til sammenligning er ejendomsskatten på et træhus 10 % lavere end på et muret hus, netop fordi et træhus kræver meget vedligehold og ikke holder så længe. Det har svenskerne også opdaget, og de vedligeholdelsesfrie murede huse har i de seneste år holdt deres indtog i Sverige. En række danske typehusfirmaer har set udviklingen og etableret sig i Sverige.

Tegl er et næsten uforgængeligt materiale, der kan klare meget. Derfor er der sund fornuft i at bygge og bo i tegl. En værdisikker investering i en tryg og problemfri bolig, der tillige holder salgsværdien. Det er en myte, at det koster mere at bygge og bo i tegl end i andre materialer”, udtaler Tommy Bisgaard og henviser til en rapport udarbejdet af White Arkitekter AB i Sverige.

Vi kan ikke selv

Boligejeranalysen viser desuden, at mange husejere finder det uoverskueligt at foretage renoveringer og vedligeholde deres hus både på grund af manglende erfaring, og fordi de ikke kan selv. De er derfor afhængige af at få hjælp, og det koster dyrt.

”Argumenter som holdbarhed, let vedligehold og høj gensalgsværdi vejer tungt, når danskerne skal vælge, hvilke materialer de skal bygge i. Interessen for vedligeholdelsesfrie huse er kommet af, at den moderne dansker i højere grad er barn af akademikere. Mange er ikke opvokset med renovering og vedligeholdelse og har derfor ingen erfaring. Dertil kommer, at et murstenshus har et godt indeklima og klarer fugtproblemstillinger bedre end de fleste andre byggeformer”, fortæller Tommy Bisgaard.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia