Dårligt indeklima forringer danskernes livskvalitet

Der er kommet mere fokus på indeklima, sundhed, velvære og komfort. Det skyldes blandt andet forskning, som påviser sammenhæng mellem dårligt indeklima og sygdom.

Velvære og livskvalitet er blevet nøgleord i dagens samfund. Danskerne vil have et liv med trivsel, et minimum af stress og et godt helbred. Når man ser på, hvordan man kan optimere livsbetingelserne, er det helt afgørende at inkludere boligens fysiske rammer, for de fleste tilbringer helt op til 80-90 % af tid inden døre, og det gør dårligt indeklima til en af de absolutte hovedsynder, når det kommer til sygdom og utilpashed, som betyder flere sygedage og forringet koncentrationsevne og produktivitet.

"Hvis vi ikke satser på sunde byggematerialer og gode byggeskikke, vil vores livskvalitet og komfort forringes markant. Vi ser mange livsstilssygdomme, som skyldes vores måde at leve og bo på. Flere danskere har et dagligt behov for f.eks. astmamedicin, som de måske ville kunne undvære, hvis vores bygninger var opført i bedre materialer," udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Støv, støj og skimmel
Blandt de helt store helbredssyndere er dårlig indeluft i form af lugt, formaldehyd og fugt, støjgener, træk, støvpartikler og skimmelsvampe, som hurtigt breder sig. Derfor kan det betale sig at vælge byggematerialer som f.eks. mursten, som kan nedbringe og i flere tilfælde helt fjerne de sundhedsskadelige forhold. Dette er det vigtigt at tænke på, idet vore huse nu bygges meget tætte og uden naturlig ventilation gennem utætheder i konstruktionen.

Erfaringer fra flere forsøgsprojekter som f.eks. Komfort Husene i Vejle viser, at murede indervægge sikrer et godt indeklima. Det skyldes blandt andet, at mursten akkumulerer overskudsvarme og afgiver den igen, når temperaturen falder. Murstenene absorberer fugt - en klar fordel både ved bad, madlavning og tøjvask, og samtidig virker de lydisolerende og har en meget lav efterklang, så eventuelle støjgener mindskes. Alle vigtige elementer, når man ser på, hvordan livskvalitet præges af de fysiske rammer.

Se mere på www.byg-i-tegl.dk

55 % af danskerne har problemer med dug på vinduerne
48 % har problemer med høj luftfugtighed
35 % finder det svært at opnå den ønskede temperatur i et eller flere rum om vinteren
23 % oplever misfarvninger på ydervægge, f.eks. bag senge og møbler, der står klods op ad ydervæggen
21 % har erfaret, at beboere og gæster kan lugte mug i huset
Kilde: Rockwool. 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia