Et værdigt liv for vores ældre kræver også de rigtige boliger

Ældreområdet er et område med knappe ressourcer. Nogle af landets ældre har derfor måttet erfare, at deres livsvilkår forringes i takt med flere besparelser. Det er dog muligt at opføre bæredygtige ældreboliger, der både giver kvalitet for borgerne og besparelser for kommunerne over mange år, hvilket kan være påkrævet, da vi også bliver flere ældre.

”Man er nødt til at tænke i byggematerialer, der sikrer et godt indeklima, hvis man vil have de optimale ældreboliger. Mange ældre plages af problemer med luftvejene. Derfor er det uforsvarligt at placere dem i byggerier med dårligt indeklima, hvor f.eks. træk, varierende temperatur, støv, partikler, fugt eller skimmelsvamp i materialerne forværrer deres symptomer”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Det gode indeklima og forøget boligkvalitet er samtidig ensbetydende med store besparelser for kommunerne, hvilket man også har set ved f.eks. skolebyggerier.

Kvalitet og besparelser følges ad
Ældreboliger i mursten og tegl giver kommunerne den bedste investering for pengene, da mursten og tegl holder sin værdi bedre end de fleste andre byggematerialer. Det viser bl.a. en undersøgelse, som White Arkitekter har foretaget. Allerede efter 10 år er et murstenshus 15 % mere lønsomt end f.eks. et træhus. Efter 50 år er tallet steget til 21 %. Tommy Bisgaard forklarer desuden, at driftsomkostningerne ved teglhuse er mindre, end ved brugen af de fleste andre materialer.

”Murværk og tegl holder endvidere stabile temperaturer i boligen. Er boligen bygget som et passivhus vil der være endnu flere besparelser, da opvarmningen dermed kan klares med f.eks. solvarme eller varmen fra de mennesker og apparater, som er i huset. Derudover kræver murværk ingen overfladebehandling eller maling. Det mindsker driftsomkostningerne markant”, forklarer Tommy Bisgaard.

Læs mere om teglbyggerier på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia