Fix facaden, spar penge og øg salgsværdien

Hvis dit hus er dårligt isoleret, og du er træt af kolde vægge og træk, kan du isolere huset udefra. Det giver dit hus en ny smuk facade, bedre indeklima, lavt vedligehold og mindsker varmeregningen.

En undersøgelse foretaget af bl.a. Realmæglerne viser, at danskerne foretrækker huse i mursten og med tegltag. Er man derfor ejer af en charmerende murermestervilla fra 30’erne eller et klassisk parcelhus fra 70’erne, skal man ikke fortvivle over de kommende energiregler. Der er nemlig ideelle muligheder for både at energieffektivisere og renovere sin bolig ved at give den en ny flot facade i tegl i nye spændende farver og farvespil.

”Mange ældre huse har massive ydermure eller for lille hulrum mellem murene til at få hulmursisoleret. Står man overfor at skulle energirenovere sin bolig, er den optimale løsningen en ny facade. Der findes forskellige måder at energirenovere sin facade på. Bor man i et hus fra 1960-1980, hvor hulrummet mellem murene typisk er meget lille, er løsningen at rive den gamle ydermur ned og opføre en ny, så der bliver mere plads til isolering. Bor man derimod i et ældre hus med meget massive ydremurer, kan man isolere og opføre en ny facade ude på den gamle. Begge metoder giver plads til ekstra isolering og sikrer, at den gamle kolde facade bliver pakket varmt ind,” forklarer Lars Mouritsen, tømrermester og husentreprenør, KOPP Sorø.  

En ny facade af tegl reducerer varmeudgifterne og øger salgsværdien

Ved at renovere den nuværende boligmasse med en muret facadeløsning opnås en reducering af varmeudgifterne. Tal fra Bolius viser, at man kan regne med en besparelse på op til 7.000 kr. om året ved at facaderenovere sit hus.

”Ved at energirenovere sit hus med tegl, får man en ny facade med næsten intet vedligehold i de næste ca. 50 år. En ny teglfacade giver i de fleste tilfælde et smukt hus med en øget salgsværdi. Samtidig er tegl yderst velegnet til det fugtige danske klima”, siger Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Tal fra Danmarks Metrologisk Institut viser, at vi kan forvente en stigende nedbørsmængde på op til 43%. Store mængder regn og vedvarende slagregn mod ydervæggen stiller store krav til byggematerialerne samtidigt med, at vi får flere frost- og tøcykler.

”Tegl er meget modstandsdygtig overfor frost og kan også tåle store regnmængder, idet tegl kan optage fugt og afgiver den hurtigt igen, uden at murstenene tager skade. Det gør tegl til et yderst vejrbestandigt materiale, som holder i mere end 100 år”, siger Tommy Bisgaard.

Undgå flytning af installationer og byggerod

”En anden fordel, der er værd at nævne, er at boligarealet ikke bliver mindre ved en udvendig facaderenovering, fordi den ekstra isolering sidder på ydersiden af indermuren. Samtidig skal installationer som varmerør, radiatorer og el ikke flyttes og man undgår besværet med byggerod og snavs inden i huset,” fortæller Lars Mouritsen.

”Murstenshuse er meget eftertragtede og kendetegnes ved god solid kvalitet. Med tegl får man en smuk og holdbar løsning med lang levetid og minimal vedligehold. En energirenovering af facaden fremtidssikrer samtidig husets værdi og skaber en sund boligøkonomi. Skifter man tillige vinduer og eventuelt yderdøre, får man således en helt ny og moderne totalfacade samtidigt med, at man får meget bedre komfort i huset,” udtaler Tommy Bisgaard. 

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia