Flere boligkøbere vil have bæredygtig kvalitet

Bæredygtighed og godt håndværk har i mange år stået stærkt hos danskerne, og nu begynder også boligkøberne for alvor at tænke bæredygtighed ind i huse og budgetter. Sådan lyder erfaringen fra teglbranchen.

Danskerne vil tilbage til de naturlige, ægte råvarer og det gode, traditionelle håndværk. Vi ønsker at leve og bo sundt, og samtidig er det stadigt mere vigtigt for os at tage størst mulig hensyn til den omgivende verden gennem de valg, vi tager. Det afspejler sig nu også tydeligt i husbyggeriet.

Kritiske købere

”I mange år har boligkøbere primært set på nogle få bæredygtighedsparametre, f.eks. energimærkning og fugt. Men folk er blevet mere kritiske. Det kommer blandt andet til udtryk i en større miljømæssig og teknisk interesse. Folk vil vide, hvad byggematerialerne består af, om de er produceret lokalt eller transporteret over lange afstande, om de overhovedet er sunde for boligen, om de har en lang levetid og god boligøkonomi, osv. Det er en fornøjelse at opleve den stigende interesse for disse parametre, der er så vigtige, når man skal vurdere ægte bæredygtighed på bygningsniveau ved at medtage alle parametre inden for miljø, sociale forhold og økonomi ”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Naturlige materialer fanger solens varme
Men hvad skal der så til for at skabe den sunde og bæredygtige bolig? Først og fremmest et bygningsdesign, der udnytter dagslyset bedst muligt. Signe Kongebro, associeret partner og leder af bæredygtighedsafdelingen hos Henning Larsen Architects, mener at vi skal fokusere på et energireducerende design som den vigtigste faktor i nedbringelsen af energiforbruget. Hun har påvist, at dagslyset har væsentlig betydning for energioptimering af en bygning bl.a. fordi varmen kan opmagasineres i selve bygningen.

Det er derfor afgørende at vælge tunge materialer, der korrekt kan optage og holde på varmen. Man skal vurdere byggematerialernes evne til at holde på varmen (varmeoptagelse) og evne til at afgive varmen igen. Det er nemlig forholdet mellem disse to evner og døgnrytmen i huset som er afgørende.

Dagslyset skal kunne opvarme byggematerialer f.eks. tegl, som så skal kunne holde på varmen og afgive den igen, når dagslyset forsvinder. På den måde får man en gratis og vedvarende energikilde bygget ind i selve huset.

  • Mineraluld leder varmen dårligt og har dårlig varmekapacitet. Dette betyder, at materialet ikke kan opmagasinere varmen.
  • Stål har god varmekapacitet, men leder samtidig varmen alt for hurtigt. Dette betyder at varmen oplagres og afgivet alt for hurtigt i forhold til en døgncyklus.
  • Træ har også en relativt lav varmekapacitet, men optager og afgiver varmen forkert i forhold til en døgncyklus.
  • Tunge byggematerialer som tegl/mursten har en god varmekapacitet og moderat ledningsevne. Denne kombination betyder, at varmen optages og afgives langsomt, hvilket passer med en døgncyklus både i forhold til dagslyset, men også i forhold til hvornår en familie er i boligen.

”Vi skal fremme god arkitektur, som skal stå i rigtig mange år, og vi skal fokusere på de passive egenskaber ved byggeriet. Vi skal kort sagt udnytte byggematerialernes naturlige egenskaber, også fordi det dermed giver så lidt vedligehold som muligt, og fordi det er en del af æstetikken i boligen” lyder det fra teglbranchen.

En lang række fordele

Tegl er i manges bevidsthed indbegrebet af kvalitet og godt håndværk. Det er heller ikke for ingenting, at tegl scorer højt på internationale standarder for bæredygtighed, uanset om der er tale om energi, indeklima, økonomi eller genanvendelse.

Tegl er for det første et 100 % naturmateriale. Det består af brændt ler og indeholder ingen giftige stoffer. Materialet holder i mere end 150 år og kræver hverken overfladebehandling eller nogen egentlig vedligehold eller maling i hele sin levetid. I Danmark genanvendes i dag mindst 95 % af nedrevet tegl til f.eks. vejbelægning. Resten kan deponeres uden at skade naturen.

Læs mere om tegl og bæredygtighed på www.bygitegl.dk eller www.teglapp.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia