Fremtidens mur – slank, stærk og bæredygtig

Krav om bæredygtighed og bedre isoleringsevne i huse stiller store krav til fremtidens mur. En af udfordringerne er bl.a. at udnytte naturens ressourcer bedre og opnå lave U-værdier uden at øge vægtykkelsen. Teglbranchen arbejder derfor for nye højeffektive og slanke murløsninger, der tager hånd om denne udfordring.

”Tidligere gjorde man mure ved nybyggeri tykkere for at efterleve energikravene. Men hvis vi skal undgå at ende med husmure, der er ligeså tykke som gamle borgmure med et stort materialeforbrug og lavt nettoareal, er vi nødt til at nytænke murenes konstruktion og overveje kombinationen af byggematerialer i tegl og isolering på ny”, siger Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen.

Teglbranchen er derfor i fuld gang med at udvikle nye bæredygtige og energieffektive løsninger, der kombinerer nye typer fast isolering med nye stenformater og mørteltyper. Målet er at bevare murene forholdsvis smalle, men samtidig give dem større styrke end de traditionelle murtyper.

Slanke EPS-søjler og specialmørtel styrker muren
En af teglbranchens nye løsninger til fremtidens mure kombinerer f.eks. EPS-blokke med smallere mursten og nye mørteltyper. EPS-blokkene klæbes sammen med formur og bagmur, så der opstår slanke ”isolerings-søjler” med styrker, der er op til 10 gange stærkere end traditionelt murværk, hvilket også giver teglmuren en højere stabilitet. EPS-søjlerne overflødiggør de stabiliserende stålsøjler, der ofte udgør markante kuldebroer.

”Umiddelbart skulle man måske tro, at en smal mur er en ustabil mur. Men i kombination med EPS-blokkene opnår man en styrke, der er højere end traditionelle løsninger”, forklarer Tommy Bisgaard, og fortsætter: ”Det smarte er, at det bliver muligt at kombinere bedre isoleringsevne med en smallere og stærkere mur og dermed skabe en mere bæredygtig løsning. Man får, så at sige, både i pose og i sæk.”

Nye mørteltyper vil også bidrage til bedre løsninger. Forskellige former for specialmørtel gør det muligt at øge styrken mellem mørtlen og murstene og derved styrke muren.

Fremtidens mure er bæredygtige
Lave U-værdier for enhver pris er ikke målet for teglbranchens nye energiløsninger. Tværtimod anlægges et livscyklusperspektiv, der tager højde for materialernes miljøpåvirkning fra produktionsfasen og i hele murens levetid - inklusive deponi. Her er vedligehold og recirkulering af byggematerialer også væsentlige parametre.

”De øgede krav til isoleringsgrad afspejler et samfundsmæssigt ønske om at skåne miljøet gennem ægte bæredygtighed. Derfor bør man ikke nøjes med at se på byggematerialernes isoleringsevne. Man bør også sikre sig, at kombinationen af materialer i fremtidens mure påvirker miljøet mindst muligt i hele byggevarens livscyklus. Det er det, vi arbejder ud fra i de nye tegl- og isoleringsløsninger,” fortæller Tommy Bisgaard.

Læs mere om tegl på www.bygitegl.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia