Frigiver dit tag miljøfarlige stoffer, når det bliver vådt?

Report this content

Nedbør bringer ikke kun opklaring. Det kan også bringe forurening med sig, hvis miljøfarlige kemikalier frigives fra facader og tage. Kemiske midler, der bruges ved fremstillingen af lette tagkonstruktioner kan forurene vores grundvand, hvilket kan undgås med et mere miljøvenligt tegltag.

Direktør Tommy Bisgaard fra Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk fortæller, hvilken type bolig du skal se på, hvis du vil have et kemikaliefrit tag: ”Tagsten af tegl indeholder ingen skadelige stoffer, modsat visse af de lette tagkonstruktioner, hvis kemikalier kan sive ud med regnvandet, når taget bliver vådt”, fortæller han.

Ekstremt vejr fordrer grøn tænkning
Mere ekstremt vejr i Danmark med mere nedbør gør det endnu mere relevant med et kemikaliefrit og miljøvenligt tag. De lette tagkonstruktioner kan være billigere at fremstille end tagsten af tegl. Til gengæld indeholder tegl hverken kemiske midler eller tilsætningsstoffer. Kemi er hverken nødvendig under fremstillingen eller ved renovering og vedligeholdelse, og på den lange bane er tegltaget også meget økonomisk grundet den lange levetid og gode salgsværdi af boligen. Deponi af tegl ved nedrivning udgør heller ingen miljørisiko, og tegl kan recirkuleres til f.eks. vejunderlag.

Tagene forurener regnvandet
Ifølge undersøgelsen: ’Afstrømning fra tagflader og befæstede arealer – vurdering af forureningsrisici for grundvand’, udarbejdet af Naturstyrelsen, indeholder regnvand en række skadelige stoffer, som bl.a. stammer fra hustage. Undersøgelsen viser, at regnvandet, der afstrømmer fra byområder, typisk indeholder tungmetaller, pesticider, pathogener og oliekomponenter.

Forurening af regnvandet fra byområder skyldes også andre forureningskilder, men ifølge undersøgelsen betragtes regnvand fra mange hustage generelt som forurenet.

Gift fra tage kan undgås
Der er mange grunde til, at byggematerialerne bliver behandlet med kemiske midler. Ifølge undersøgelsen tilsættes fx blødgørere og biocider til bekæmpelse af svampevækst og mos på facader og tage, og disse stoffer frigives til regnvandet, når hustagene bliver våde. Tommy Bisgaard forklarer, at nogle tage er mere udsatte, men at en teglsten ikke giver vækstbetingelser for svampe og mos: ”Mange er ikke klar over, at et traditionelt tegltag også har en række miljømæssige fordele, så mere viden på området vil sandsynligvis få flere til at vælge den langsigtede og miljørigtige teglløsning fra start”, fortæller Tommy Bisgaard.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia