Genbrugssten er ikke så grønne, som man skulle tro

Det er oppe i tiden at genbruge brugte byggematerialer. Det gælder også brugte mursten, eller genbrugssten. Men Miljøstyrelsens LCA-vurderinger viser, at genbrugssten ikke har nogen signifikant miljømæssig fordel i forhold til nye teglmursten. Derudover kan det være vanskeligt for genbrugssten at leve op til alle lovkrav.

Miljøstyrelsen har i 2013 gennemført en livscyklusanalyse (LCA) af både nye teglmursten og genbrugsmursten. LCA’en har den hovedforudsætning, at en genbrugssten skal kunne erstatte en ny teglmursten fuldt ud og leve op til de samme krav, der i dag er for en ny mursten vedrørende f.eks. murværksstyrker, holdbarhed, frostsikring og levetider. Men det kan genbrugssten ifølge bl.a. EU have vanskeligt ved at dokumentere, når det drejer sig om fabrikskontrol, hvilket igen betyder, at kravet om at kunne deklarere og dokumentere en ensartet og høj kvalitet er yderst vanskelig.

”Bare fordi noget lyder grønt, er det ikke nødvendigvis tilfældet. Når man tager alt i Miljøstyrelsens rapport i betragtning, er der IKKE belæg for at hævde, at man har nogen signifikant miljømæssig fordel ved at anvende en genbrugssten i stedet for en ny teglmursten”, fastslår Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk.

Dokumentation er problematisk
For nye mursten er der samtidig et meget stort og lovmæssigt dokumentationsarbejde bl.a. ved CE-mærkning og 3. partsovervågning. Samme grundige dokumentation findes imidlertid ikke for genbrugssten, og disse er normalt heller ikke CE-mærket eller har en performanceerklæring (DoP).

”For at leve op til samme krav som nye teglbyggesten, må test af egenskaber ske på samme statistiske grundlag. Det vil bl.a. sige, at de prøver som udtages, skal være repræsentative for de sten som sælges. Det kræver som minimum, at man har helt styr på, hvor stenene kommer fra. Nedbrydes ældre massivt murværk vil man se, at murstenene i facaden er af en anden kvalitet end stenene inderst i muren, hvor man typisk anvendte de sten, som var uens eller dårligt brændt. Ligeledes vil sten fra forskellige bygninger og perioder have en stor variation i egenskaber. Disse forhold er en stor udfordring for opretholdelsen af en løbende kontrol og deklaration af brugte mursten” uddyber Abelone Køster, sektionsleder, murværk fra Teknologisk Institut.

”Det er heller ikke dokumenteret, at mursten, der genbruges efter ca. 100 års anvendelse, vil kunne holde yderligere 100 år i et nyt byggeri. Genbrugssten kan endvidere heller ikke umiddelbart anvende de opnåede normerfaringer for murværksstyrker, der giver grundlag for de konstruktionsstyrker, der er knyttet til danske normer samt i EUROCODE”, supplerer Tommy Bisgaard, og fortsætter:

”Formålet med dokumentationsarbejdet og overholdelse af Bygningsreglementet er at skabe sikkerhed og sundhed for de mange mennesker, som skal opholde sig, leve, arbejde eller uddanne sig i de bygninger, der opføres. Det er derfor vigtigt, at alle byggematerialer lever op til de samme høje lovkrav, og at denne dokumentation forefindes ved modtagekontrol på en byggeplads. Dét bør man naturligvis tage seriøst, uanset hvor grøn idéen lyder”, pointerer han.

Læs mere om problemstillinger med genbrugssten her

Læs Miljøstyrelsens LCA-vurdering her

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia