Høje boligpriser skaber vækst i parcelhusbyggeriet

Kraftige stigninger på op til 11 % i de største danske byer får mange nye boligkøbere til at se sig om efter alternative løsninger på boligmarkedet. Kalk- og Teglbranchen vurderer, at det vil medføre en vækst i opførelsen af enfamilieshuse i knap så tætbebyggede områder.

Udbuddet af boliger i de danske storbyer kan slet ikke følge med efterspørgslen, og det har gennem det seneste år presset priserne ekstra i vejret. Tal baseret på Boligsidens markedsindeks og beregninger fra Realkredit Danmark viser at boligpriserne i det indre København er steget med knap 11 % i løbet af det seneste år. Men priserne i Københavns omegn og på Østsjælland er også i vækst.

Resultatet er, at især mange førstegangskøbere må se drømmen om en city-lejlighed i Aarhus, Odense eller de københavnske brokvarterer tone mere og mere ud. Presset på privatøkonomien kombineret med frygten for en ny boligboble får derfor flere og flere til at se sig om efter mere realistiske og solide boliginvesteringer i udkanten af storbyerne.

Teglbranchen forudser stigende byggeaktivitet

Det er en udvikling, som skaber optimisme i teglbranchen: "Meget tyder på, at boligkøberne i dag ser mere kritisk og realistisk på deres langsigtede økonomi. Flere og flere vælger at etablere sig i den afstand fra storbyernes centrum, som passer til deres indtjening", fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen og Bygitegl.dk. "Vi forventer derfor, at efterspørgslen på enfamiliehuse vil stige uden for storbyerne, og at vi får en yderligere vækst i parcelhusbyggeriet i de kommende år", fortæller han.

Økonomi og fornuft sejrer

Frygten for at blive fanget i en boligboble med uoverskuelig gæld i den faste ejendom får nu mange danskere til at satse på det sikre og solide. Overvejelserne gælder hermed ikke alene beliggenheden, men også væsentlige faktorer som boligform og byggemetoden. Her står den danske byggetradition med parcelhuse opført i mursten og tegltag stærkt i billedet:

"Teglhuse har i mange hundrede år overlevet samtlige klimaforandringer, og er suverænt den byggemetode, der bedst klarer det fugtige og blæsende klima, vi har i Danmark i dag", fastslår Tommy Bisgaard, og fortsætter: "Vil man fastholde boligens værdi og fremtidssikre den, bør man bygge sit parcelhus i mursten. Samtidig får man også glæden ved et godt indeklima. Så når folk vurderer på den samlede pakke ligger et enfamilies murstenshus i udkanten af storbyen rigtig lunt i svinget”.

Læs mere om tegl og boligøkonomi på www.bygitegl.dk eller www.teglapp.dk

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia