Hold varmen på terrassen

En muret pejs holder dig varm både de lyse sommeraftener og I det tidligere efterår.

De særlige danske lyse sommeraftener inviterer til terrassehygge, men antallet af tropenætter er begrænsede. Derfor er vi vant til, som aftenen skrider frem, at have trøjer og tæpper inden for rækkevidde og som supplement at få tændt den elektriske eller gasbaserede terrassevarmer. Men der er et alternativ. Den murede pejs.

En muret pejs har mange fordele. Dels de smukke flammer, lyden af den knitrende ild og duften af brænde, og så opnår du en rigtig god varmeudnyttelse. Når du tænder pejsen, vil teglstenene blive varmet op, og på grund af stenens høje varmeakkuleringsevne vil stenene over de næste timer afgive meget varme - også når ilden er gået ud.

”Med en pejs kan man få mere ud af de lyse sommeraftener og det tidligere efterår– især hvis pejsen er placeret et sted, hvor man samtidig kan sidde i læ af en mur. Fordelen ved den murede pejs er murstenenes evne til at holde på varmen. Det kan ikke opnås med en terrassevarmer. Så snart du slukker for gassen eller strømmen, forsvinder varmen,” fortæller direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard.

I forhold til både placering og pejsens udseende er der rigtig mange muligheder. Den kan mures som en del af huset og evt. være forbundet med en indvendig pejs. Man kan også vælge at placere den i et muret gårdmiljø eller lade den stå frit - eventuelt for enden af terrassen. Hvad angår det udvendige udseende, kan pejsen stå i rå mursten eller pudses med indfarvet puds, hvis det er mere i stil med boligen.

Hvad skal der til

Man skal være opmærksom på en række forhold, inden man giver sig i kast med pejsen. Bygningsreglementet skal selvfølgelig overholdes. Er du i tvivl, så kontakt den lokale skorstensfejer. Det er også vigtigt, at f.eks. både røgkammer og skorsten har den rigtige dimension og udformning, samt at de er tilpasset hinanden. Der skal derudover sikres et godt træk i skorstenen, og dette kan med fordel styres med et spjæld. Åbne ildsteder skal have en selvstændig skorsten. Til selve pejsen bør benyttes massive, ildfaste sten, hvilket dog normalt ikke er nødvendigt for røgkammer og skorsten, hvor almindelige, massive blødstrøgne sten er velegnede.

Besøg bygitegl.dk og find inspiration til dit udeliv, både på terrassen, ved pejsen og i haven.

Yderligere informationer: Direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og teglværksforeningen, Telefon: 3332 3434 eller Mobil: 5124 5424. E-mail: kalktegl@mail.dk

Kalk- og Teglværksforeningen har eksisteret siden 1893 og repræsenterer danske producenter af f.eks. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, letklinker, porebeton, mørtler og kalkprodukter. Kalk- og Teglværksforeningen er med til at fremme information og uddannelse inden for foreningens område, samt at støtte forskning og udvikling inden for produktion og anvendelse af medlemmernes produkter. For yderligere information om foreningen: www.kalk-tegl.dk

Tags:

Om os

Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i over 100 år varetaget medlemmernes interesser. Kalk- og Teglværksforeningen er en stærk brancheforening, der gennem dialog med borgere, politikere, myndigheder og andre brancheorganisationer påvirker det moderne samfund, det murede byggeri, miljø og uddannelse. Samtidig støtter vi producenter af bl.a. teglmursten, kalksandsten, tegltagsten, mørtler og kalkprodukter.

Multimedia

Multimedia